De Orgelvriend 12-2005

Text Example

advertentieOp zaterdag 26 november verschijnt het decembernummer van de Orgelvriend. Daarin onder meer een interview door Gerco Schaap met de organiste-koordirigente Susanna Veerman (foto). Zij werd weliswaar geboren in Nederland maar groeide op in Rusland, waar zij haar basisopleiding koordirectie ontving. In Nederland studeerde zij de hoofdvakken kerkmuziek en orgel. Inmiddels is zij geslaagd voor haar examen orgel tweede fase en volgt zij interpretatielessen bij Louis Robilliard en Ben van Oosten. ‘Ik zie orgelspelen als groeimogelijkheid’.

Nieuws uit de orgelwereld meldt: Theo Jellema nieuwe organist van de Jacobijnerkerk in Leeuwarden, Frauenkirche Dresden in gebruik genomen, Geen winnaar bij Sweelinckconcours, de expositie Muziek OpSchrift, Hans van Laar overleden en een verslag van het Orgelconcours Goes 600 jaar.

Freytag-kabinetorgel mag nu in Anloo blijven, door Dirk Molenaar. Het huisorgel uit 1804 van H.H. Freytag werd vanaf 1943 drie keer geplaatst en tweemaal weggehaald uit de Magnuskerk in Anloo. Een particulier fonds dat zich beijvert om Nederlandse cultuurschatten in eigen land te houden, heeft het aangekocht en definitief aan de Anlooër kerk in bruikleen gegeven.

Willem van Twillert laat Gerard Wortman uit Kamerik aan het woord, die onder meer bij de orgelmakerijen van Willem van Leeuwen, J. de Koff & Zoon en D.A. Flentrop heeft gewerkt. Nu hij gepensioneerd is, verdiept hij zich in het orgelœuvre van Mart Vermeulen.

In de rubriek Orgelbouw in kort bestek beknopte besprekingen van het Mense Ruiter-orgel in de Gereformeerde Gemeente van Doetinchem (door Dirk Molenaar) en het Knipscheer-orgel in een kas van Standaart in de Protestantse kerk van Hooge Zwaluwe.

De muziekbijlage omvat ditmaal drie pagina’s (ook klavar) en is een bewerking over “Es ist das Heil uns kommen her” van Adolph Hesse. Een selectie van koraalbewerkingen van Hesse onder redactie van Willem van Twillert wordt momenteel uitgegeven door Boeijenga, Veenhuizen Boeijenga’s Muziek.

Er worden cd’s gerecenseerd van Peter Eilander (‘Kerst in Rouen’), Arjan Versluis (… speelt oude muziek 2), John Propitius (2cd literatuur en improvisaties), Liuwe Tamminga (complete orgelwerken van Marco Antonio Cavazzoni), Margaret Phillips en Jennifer Bate (beiden spelen werken van Mendelssohn).

Verder enkele reacties van lezers, met onder meer een alternatieve geboorteaankondiging van een ‘orgelvriendin’, en een bespreking van Marie-Claire Alains boek Critical notes on the organ works of Jehan Alain door Piet van der Steen.

Op het omslag onder meer een foto van het Cavaillé-Coll-orgel in zorgcentrum Nieuw Vredenburg in Amsterdam, het orgel dat tot 1978 in de Augustinuskerk stond. [GERCO SCHAAP]

© 2005 orgelnieuws.nl