De Orgelvriend 12-2010 update

Text Example

advertentieHet decembernummer van ‘de Orgelvriend’ dat a.s. vrijdag verschijnt*, zou je een ‘restauratiespecial’ kunnen noemen.

Deze maand, naast onze gebruikelijke rubrieken, een viertal verslagen van orgelrestauraties in verschillende delen van ons land en daarbuiten.

De Sint-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom, die tot 1968 in gebruik was bij de Hervormde Gemeente, is sinds 1987 weer een rooms-katholieke kerk. Het Ibach-hoofdorgel, dat vanuit de buiten gebruik gestelde Mariakerk in deze kerk is geplaatst ter vervanging van het in 1972 verloren gegane Delhaye-orgel, wordt momenteel gereconstrueerd door Verschueren Orgelbouw. Maar daarmee is de Gertrudiskerk bepaald niet ‘orgelloos’ want in maart j.l. werd in het koor een orgel van C.J. Rogier geplaatst dat voorheen in de Lutherse Kerk te vinden was. Daartegenover staat een 18e-eeuws Vlaams positief, eveneens uit de Mariakerk, en daartussenin nog een kistorgel van de firma Klop. Na de restauratie van het hoofdorgel is deze kerk dus een ideale locatie voor een Landelijke Orgeldag, die medio oktober 2011 in Bergen op Zoom zal worden gehouden.

In Den Haag is het grote romantische orgel in de Sint-Jacobuskerk gerestaureerd door Slooff-Orgelbouw uit Lekkerkerk. De klank komt nu beter de kerk in en het comfort van de speeltafel is aanzienlijk verbeterd, zoals u in het artikel van Aart de Kort kunt lezen.

De Hervormde Kerk in het Groningse Termunten (bij Delfzijl) heeft het 65 jaar lang zonder orgel moeten doen, nadat het Matthias Amoor-orgel uit 1739 in de laatste oorlogsdagen jammerlijk verloren was gegaan. Maar nu staat daar sinds april j.l. een van de weinige instrumenten van de orgelmaker N.A.G. Lohman, in 1866 vervaardigd voor de Doopsgezinde Kerk van Nieuw-Scheemda en na enige omzwervingen gerestaureerd door Mense Ruiter Orgelmakers.

Ten slotte een restauratiebespreking van onze Belgische auteur Jan Van Mol over het Merklin-orgel in de kapel van het Instituut Van Celst in Antwerpen dat meer dan een halve eeuw gezwegen heeft en is gerestaureerd door Pels & Van Leeuwen Orgelbouw uit ’s-Hertogenbosch.

Verder een In memoriam Willem Vogel door Dick Sanderman, een muziekbijlage van Aart de Kort (delen uit zijn partita ‘Herders, Hij is geboren’), signalering van nieuwe muziekuitgaven, dvd- en cd-recensies, Wegwijzers en Toegelicht, en ten slotte Orgel- en kerkmuziek op Radio 5.

* Door de staking bij TNT Post is het mogelijk dat het decembernummer pas a.s. zaterdag of, in het ongunstigste geval, op dinsdag 30 november wordt bezorgd.

© 2010 www.orgelnieuws.nl

© 2010 fotografie: Wim van der Ros (Bergen op Zoom), Instituut Van Celst (Antwerpen)