De Orgelvriend 4-2010

Text Example

advertentieOp vrijdag 26 maart verschijnt het aprilnummer van ‘de Orgelvriend’, met daarin onder meer een beeldverslag hoe tongwerken worden gemaakt.

Nieuws en berichten uit de orgelwereld

• Kam-orgel Dordrecht gerestaureerd • Orgeltocht met Sietze de Vries • Orgeltocht in Papendrecht • Psalmzangdag in Haarlem • Orgeldag Noord Nederland • Excursie naar Van Hirtum-orgels • André Fonteijn overleden • en meer.

Flaes-orgel in Zonnemaire gerestaureerd

Het Pieter Flaes-orgel in de Hervormde kerk van Zonnemaire is sinds zijn voltooiing in 1871 nauwelijks gewijzigd en daardoor in tamelijk authentieke staat. In 2009 werd het door Elbertse Orgelmakers gerestaureerd. Een verslag door Wim van der Ros.

Het vervaardigen van orgelpijpen bij Orgelpijpenmakerij Stinkens (2)

In dit slotartikel wordt in beeld gebracht hoe een tongpijp in elkaar zit, welke soorten kelen er bestaan en hoe tongwerken worden gemaakt. Ten slotte iets over het intoneren van orgelpijpen.

Voorjaarsexcursie naar zuidoost Friesland

De voorjaarsexcursie van Stichting Organum Frisicum op zaterdag 10 april a.s. voert naar kerken in Noordwolde, Oosterwolde, Oldeberkoop en Veenhuizen. In dit artikel van Arian van der Mark en Geert van der Heide leest u bijzonderheden over de te bezoeken orgels.

Arp Schnitger en zijn werk

Op 14 november 2010 werd in Uithuizen het lang verwachte boek Arp Schnitger en zijn werk van Cornelius Edskes en Harald Vogel gepresenteerd. Een uitgebreide bespreking van dit standaardwerk door Dirk Molenaar.

En verder …

• Nieuwe muziekuitgaven • Muziekbijlage: Psaume 86 (Denis Bédard) • Cd-recensies • Wegwijzers • Orgel en kerkmuziek op Radio 5

© 2010 www.orgelnieuws.nl

© 2010 fotografie Wim van der Ros (Zonnemaire)