De Orgelvriend 50 jaar! 2008-10

Text Example

advertentieHet oktobernummer van maandblad ‘de Orgelvriend’, dat rond 26 september verschijnt, is een 60 pagina’s dik jubileumnummer.

Het hart van dit nummer wordt gevormd door het 16 pagina’s tellende, uitneembare programmaboekje voor de jubileum-orgeldag op 4 oktober a.s. in Amersfoort. Dit programmaboekje is ook al via de homepage www.orgelvriend.nl te bekijken.

Verder bevat het oktobernummer de volgende items:

• Nieuws en berichten uit de orgelwereld

• “Als je elkaar aanvoelt, kun je bergen verzetten”

Interview door Gerco Schaap met de redactieleden Wim van der Ros en Hans Raaphorst, die zich beiden al veertig jaar voor de Orgelvriend inzetten. De een (Wim) als auteur, fotograaf en organisator, de ander (Hans) aanvankelijk als medewerker orgelexcursies en sinds 1972 als samensteller van de Wegwijzers.

• Een tachtigjarige orgelvriend blikt terug

Ons oudste redactielid Jan W. van Spronsen kijkt terug op zijn lange carrière als concertorganisator, muziekcriticus en redactielid van de Orgelvriend aan de hand van door Gerco Schaap gestelde vragen. Altijd is hij in de ‘wij’-vorm blijven schrijven … “We leven toch al in zo’n ik-cultuur”.

• Gemeentezangbegeleiding door de eeuwen heen

Omdat gemeentezang een wezenlijk onderdeel vormt van het middagprogramma van de jubileum-orgeldag, beschrijft Dick Sanderman in deze bijdrage de ontwikkeling van de samenzangbegeleiding in ons land, mede aan de hand van oude koraalboeken.

• Muziekbijlage

Speciaal voor het vijftigjarig jubileum van de Orgelvriend schreef Dick Sanderman een Intrada en koraal bij Gezang 415 uit het Liedboek voor de Kerken ‘Komt nu met zang’, met een solopartij voor trompet. De klavarversie is te downloaden via www.orgelvriend.nl.

• Programmaboekje ‘Amersfoort Orgelstad’

Het programmaboekje voor onze jubileum-orgeldag op zaterdag 4 oktober is als uitneembaar katern in het hart van dit jubileumnummer opgenomen. Hierin staan alle bijzonderheden over het dagprogramma, de orgels en al degenen die aan de dag meewerken.

• Een bijzondere ervaring om onmiddellijk te vergeten

Een uitzonderlijke belevenis van Dirk Molenaar, die eropuit trok om het bijzondere orgel van de Marktkirche in het Duitse Krankfurt nicht am Rhein te bezoeken en thuiskwam met een ‘gedefragmenteerde’ orgelfoto. De lezer mag raden welke instrumenten de onbekende orgelmaker destijds voor ogen heeft gehad.

• Midden-Brabantse orgelexcursie

Op zaterdag 25 oktober wordt in samenwerking met de Brabantse Orgelfederatie een excursie belegd naar orgels in hervormde kerken in Sprang, ’s-Grevelduin-Capelle, ’s-Gravenmoer en Waspik. In dit artikel van Wim van der Ros treft u gegevens over deze orgels aan.

En verder: Column Gert Oost – Resultaten lezersonderzoek (2) – Wegwijzers

Opruiming oude nummers

De eindredactie houdt opruiming van oude nummers van de Orgelvriend! Jarenlang is van elk nummer een aantal exemplaren bewaard voor eventuele nabestellers. Deze voorraden worden opgeruimd en zullen op de jubileum-orgeldag op 4 oktober in Amersfoort verkrijgbaar zijn. Wanneer u bepaalde nummers of jaargangen mist, stuur dan vóór 4 oktober een mail aan orgelvriend@wanadoo.nl

© 2008 www.orgelnieuws.nl

© 2008 foto’s redactieleden: Gerco Schaap