De Orgelvriend 50 jaar 2008-5

Text Example

advertentieRond 3 mei verschijnt het extra dikke meinummer van het maandblad ‘de Orgelvriend’.

• ‘Op de orgelbank’ neemt plaats: Jaap Kroonenburg, organist van een ‘deftig orgel’. Een gesprek ter gelegenheid van 275 jaar Garrels-orgel Maassluis (omslagfoto: Gérard van Betlehem), maar ook over zijn carrière, zijn muzikale opvattingen en zijn wensen. “Mijn drijfveer is eigenlijk vooral om mensen te laten genieten van muziek die je als organist zelf mooi vindt.”

• Dit jaar bestaat de Orgelcommissie Lohmanorgel Farmsum veertig jaar. Een goede gelegenheid om het 179-jarige, ook van opnamen bekende Lohman-orgel eens voor te stellen in de vijftigjarige Orgelvriend. Op 17 mei geeft Jaap Zwart, die bij het eerste concert in 1968 bij zijn vader registreerde, een jubileumconcert.

• Wim de Just, cantor-organist van de Dorpskerk of Willibrordkerk in Olst, schrijft over ‘zijn’ Van Oeckelen-orgel uit 1888. Het orgel is het eerste object dat wordt bezocht tijdens de voorjaarsexcursie van de ‘Stichting tot behoud’ op zaterdag 3 mei a.s.

• De voorjaarsexcursie van Stichting Organum Frisicum op 5 april voerde onder meer naar de plaatsen Paesens en Moddergat. Een artikel van Jan Jongepier over het orgel van Paesens, dat gebouwd blijkt te zijn door Johann Theodor Gilmann in 1758 voor de Sint-Laurentiusstatie in Alkmaar.

En verder:

• Nieuws en berichten uit de orgelwereld

• Lezersaanbieding Orgelpark

• Column Gert Oost: Veranderen (2)

• Muziekbijlage van Hildebrand Otto over Gez. 249, ‘Wij leven van de wind’

• Oók vijftig jaar … het Flentrop-orgel in het Muziekinstituut (v.m. Sacramentskerk) in Breda

• Wegwijzers

• CD-recensies. Eindredacteurskeuze:

© 2008 fotografie Jaap Kroonenburg: Henk van Oosten / Farmsum: IJnschje Dubbeld

© tekst 2008 Gerco Schaap

© 2008 www.orgelnieuws.nl