De Orgelvriend september 2014

Op vrijdag 29 augustus verschijnt het septembernummer van ‘De Orgelvriend’ met daarin onder meer een interview met de Nijmeegse stadsorganist Jetty Podt, een verslag van het Internationaal Orgelfestival Haarlem en het ‘nieuwe’ Strümphler-kabinetorgel in de Grote Kerk in ’s-Hertogenbosch.

Text Example

advertentie 

• Jetty Podt: ‘het orgel zó gebruiken dat je de mogelijkheden ervan overstijgt’

Lex Gunnink interviewt de stadsorganist van Nijmegen; in 2013 was ze vijfentwintig jaar organist van de Stevenskerk en onlangs maakte ze een cd met werken van Franz Liszt. Ze werkt mee aan kindervoorstellingen maar is ook bezig met videokunst. “Ik voel me nadrukkelijk organist van álle Nijmegenaren”.

 

Jetty Podt ON

 

• Najaarsexcursie naar zuidwesten van Midden-Brabant

Op zaterdag 4 oktober organiseert de Brabantse Orgelfederatie in samenwerking met De Orgelvriend en de KVOK afdeling Noord-Brabant een excursie naar orgels in Chaam (Ledevaertkerk), Ulvenhout (Laurentiuskerk), Ginneken (Laurentiuskerk) en Gilze (Sint Petrus’ Bandenkerk). Wim van der Ros presenteert het programma en geeft bijzonderheden over de te bezoeken orgels.

 

• Het Govert van Wijn Orgelconcours te Maassluis

Dertien kandidaten deden dit jaar mee aan het Govert van Wijn Concours op het Garrels-orgel in de Groote of Nieuwe Kerk in Maassluis. Lourens Stuifbergen, die dit concours kenschetst als “een van de sympathiekste concoursen die ik ken”, volgde hun verrichtingen en geeft van elke speler zijn indrukken.

 

GvWijnconcours ON

 

• ‘Nieuw’ Strümphler-kabinetorgel in Grote Kerk ’s-Hertogenbosch

Op zaterdag 31 mei jl. werd in de protestantse hoofdkerk van ’s-Hertogenbosch het onlangs door Hans van Rossum gerestaureerde Strümphler-kabinetorgel in gebruik genomen. Wim van der Ros beschrijft het qua binnenwerk goed geconserveerde orgel, dat in een historische kabinetkast werd geplaatst.

 

 

• Het 50e Internationaal Orgelfestival Haarlem

Kees Weggelaar verslaat het Haarlemse Improvisatieconcours en enkele activiteiten daaromheen zoals het jubileumconcert en de presentatie van het jubileumboek The Haarlem Essays. Met fraaie momentopnamen van fotograaf Cor van Gastel en een feestelijke bijdrage van de Stadsdichter van Haarlem, Nuel Gieles.

 

• De muziekbijlage is een bewerking over Psalm 138 uit het nieuwe Koraalboek van Martien van der Zwan.

 

• En verder: • Uit de orgelwereld • Gastcolumn Sietze de Vries • Column ‘Trouwens …’ • 100 jaar Orgelpijpenmakerij Stinkens • Recensie Koraalboek Martien van der Zwan • Wegwijzers en ‘Toegelicht’.

 

Zelfs in dit 48 pagina’s tellende nummer konden we helaas niet alle geplande artikelen plaatsen. Deel 2 van de serie ‘De orgelbouwfirma G.F. Steinmeyer & Co.’, de klavarversie van de muziekbijlage en een verslag van het in juni gehouden colloquium over het nieuwe barokorgel voor het Orgelpark te Amsterdam volgen in het oktobernummer.

 

© 2014 fotografie: Lex Gunnink (Jetty Podt)