De Reger Luistergids belicht de zeven koraalfantasieën van Max Reger

reger luistergids

Iddo van der Giessen is idolaat van de grote koraalfantasieën van Reger. Voor hem een goede reden om zijn kennis van deze werken breder te delen. In de inleiding geeft hij al direct beknopt een overzicht van enkele kernaspecten van deze imposante composities.

Text Example

advertentieHet hoofddoel van Van der Giessen is vooral om de befaamde Reger-retoriek toe te lichten. Dit doet hij op zeer handzame manier door op de linkerpagina de koraalcoupletten weer te geven, inclusief een Nederlandse vertaling, en op de tegenoverliggende pagina bulletsgewijs het verhaal van Reger toe te lichten. 

Met de partituur en/of een goede opname bij de hand wordt het écht een luistergids. Naast zijn gebruik van verschillende wetenschappelijke studies, merk je dat hij vooral ook zelf luisteraar is door tekst en muziek op de voet te volgen.

Tussen de behandeling van de zeven koraalfantasieën stelt hij twaalf collega’s een aantal vragen over hun kennismaking en omgang met Regers muziek. Hierbij klinken vooral de namen van Piet van Egmond en Feike Asma als eerste inspiratiebron. Opvallend is dat, ondanks de beperkingen ervan, veel organisten de voorkeur geven aan het Hollandse stadsorgel voor de vertolking van deze meesterwerken.

De gids sluit af met drie uitgebreidere artikelen over de rol van dissonantie in het koraalwerk van Reger en de terugkerende thematiek van vom Dunkel zum Licht. Fraaie illustraties en muziekvoorbeelden completeren het geheel. Het is een beknopte, maar leerzame gids die zowel spelers als luisteraars ongetwijfeld extra inspiratie zal bieden.

Iddo van der Giessen

De Reger Luistergids – De koraalfantasieën van Max Reger toegelicht

Boeijenga Music Publications – ISBN 9 789083 215099, 130 p., paperback, prijs € 19,95 | boeijengamusic.com / iddovandergiessen.nl