Dick Sanderman viert 40 jaar kerkorganist

Dick Sanderman organist

Op 18 oktober is het precies veertig jaar geleden dat Dick Sanderman zijn eerste benoeming als kerkorganist kreeg. Dat jubileum wordt op woensdag 18 oktober gevierd in de Schildkerk te Rijssen.

Text Example

advertentieSanderman (*1956) kreeg in 1977 zijn eerste aanstelling als organist van de Zuiderkerk van de Gereformeerde Gemeente te Rijssen. In die tijd studeerde hij orgel bij Jaap Dragt aan het Stedelijk Conservatorium te Zwolle, waar hij in 1980 het einddiploma solospel, de onderwijsacte B en de aantekening improvisatie behaalde.

Inmiddels is hij alweer enkele jaren als organist van de Hervormde Gemeente Rijssen verbonden aan de Schildkerk. Daarnaast speelt hij ook in de Protestantse kerk d’Oale Grieze in Hellendoorn. Bovendien is hij stadsorganist van Rijssen.

Weerklank
Dick Sanderman heeft in de afgelopen jaren intensief meegewerkt aan de totstandkoming van de liedbundel Weerklank. Deze liedbundel kwam in 2015 uit en is bedoeld voor gemeenten van gereformeerd belijden met een gereformeerde eredienst (waaronder ‘Gereformeerde Bondsgemeenten’). amen met Rien Donkersloot componeerde hij ook de zettingen voor de bijbehorende begeleidingsbundel. Mede vanwege zijn verdiensten voor de kerkmuziek werd Dick Sanderman in 2015 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Jubileum
Het jubileum van Dick Sanderman wordt op 18 oktober gevierd met een orgel- en samenzangavond in de Schildkerk in Rijssen. De jubilaris zal daarbij zelf aan de klavieren van het Scheuer/Flentrop-orgel plaatsnemen. Gezien Sandermans betrokkenheid bij Weerklank, zal het niet verwonderlijk zijn dat een belangrijk deel van het programma bestaat uit samenzang uit deze liedbundel. De jubileumavond begint om 19.30 uur.