Drie jaar Bach in Friesland door Theo Jellema

De Leeuwarder stadsorganist Theo Jellema gaat van start met een serie concerten onder de titel ‘Drie jaar Bach’. Het eerste concert is op zaterdag 7 augustus om 15.00 uur op het het Schwartzburg-orgel van de Waalse Kerk in Leeuwarden.

Text Example

advertentieDe serie bestaat uit 24 orgelconcerten die, verdeeld over drie jaar, zullen plaatsvinden in een enkele Leeuwarder kerken en in een twintigtal dorpskerken die tot de gemeente Leeuwarden behoren. In de serie brengt Jellema onder meer de complete uitvoering van Bachs Inventionen en Sinfonien, het Wohltemperierte Klavier (deel 1 en 2), de Neumeister-koralen en de Kunst der Fuge.

De concerten beginnen op zaterdagmiddag om 15.00 uur en zullen ongeveer drie kwartier duren. De toegang is gratis. Wel is er een collecte, bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

De agenda voor 2021 is als volgt:

  • 7 augustus – Leeuwarden, Waalse Kerk
  • 21 augustus – Wirdum (Fr) (Wurdum), Sint-Martinuskerk
  • 4 september – Baard, Sint-Gertrudiskerk
  • 18 september – Idaard (Idaerd), Gertrudiskerk
  • 23 oktober – Cornjum (Koarnjum), Nicolaaskerk
  • 6 november – Weidum, Johanneskerk
  • 20 november – Leeuwarden-Huizum, Dorpskerk