Edskes gaat Schnitger-orgel Lutherse Kerk Groningen reconstrueren – update

lutherse kerk groningen

Orgelmaker Bernhardt H. Edskes uit het Zwitserse Wohlen moet de reconstructie van het Schnitger-orgel in de Lutherse Kerk te Groningen uit gaan voeren. De voor de herbouw opgerichte Stichting maakt dat op haar website bekend. Op 31 oktober 2017, bij de herdenking van 500 jaar Reformatie, moet het orgel gereed zijn.

Text Example

advertentieIn 1699 bouwde Arp Schnitger een tweeklaviers orgel voor zijn Lutherse ‘thuisgemeente’ Groningen. In 1717 werd het op zijn advies door Radeker en Garrels uitgebreid met een zelfstandig pedaal. In 1896 werd het orgel vervangen door het huidige instrument van P. van Oeckelen & Zn..

Cantatepraktijk
Sinds het begin van de recente eeuwwisseling is er in de Lutherse Kerk van Groningen een levendige cantatepraktijk. Die leidde in 2006 tot de oprichting van het Luthers Bach Ensemble dat de cantates zoveel mogelijk volgens historische principes wil uitvoeren. Aan een geschikt begeleidingsorgel ontbrak het nog. Om dit te realiseren werd begin 2013 de Stichting Reconstructie Schnitgerorgel Lutherse Kerk Groningen opgericht.

Situatie 1717
De stichting brengt de nodige gelden bij elkaar om het Schnitger-orgel op de oostelijke koorgalerij van de kerk te reconstrueren. Uitgangspunt is de situatie van 1717, waarbij het orgel op basis van een Praestant 8’ in plaats van een Praestant 4’ zal worden gebouwd. De ‘Kammerton’ (a1=415 Hz) waarvan Radeker en Garrels in hun contract uit 1717 melding maken, zal ook in het nieuwe orgel worden aangebracht, waarmee samenspel met barokinstrumenten mogelijk wordt gemaakt. Het orgel krijgt een apart continuoklavier zodat de cantor-organist vanuit zijn positie zowel het manuaal kan bespelen als leiding kan geven aan koor en orkest.

Engeltjes
De orgelkas zal veel gelijkenis vertonen met Arp Schnitger-orgel uit 1711 in Pellworm (D). De kas wordt gemaakt van eiken. Het snijwerk zal worden gemaakt in de stijl van beeldhouwer Jan de Rijk. Twee beelden van het voormalige Schnitger-orgel zijn terechtgekomen op het Van Oeckelen-orgel in Appelscha. Zeer waarschijnlijk zullen deze twee musicerende engeltjes een plaats krijgen op het gereconstrueerde orgel.

Kosten
Voor de herbouw van het Schnitger-orgel door Edskes is een bedrag van € 650.000 begroot. De laatste € 100.000 van deze kosten verwacht de Stichting nog binnen te krijgen via subsidies en giften van particulieren en fondsen.

 

Meer informatie over het project is te vinden op www.schnitgerorgel2017.nl

 

 

Beoogde dispositie

 

Manuaal
Praestant 8
Holpijp 8
Octaaf 4
Siffluijt 4
Nasat 3
Octaaf 2
Sesquialter II
Mixtuur IV
Trompet 8
Vox Humana 8

Borstwerk
Gedekt 8
Blokfluit 4
Octaaf 2
Woudfluit 2
Quint 1 ½
Scherp
Kromhoorn 8

Pedaal
Bourdon 16
Praestant 8
Octaaf 4
Mixtuur V-VI
Bazuin 16
Trompet 8
Cornet 2

Werktuiglijke registers
Drie afsluiters
Tremulant
Schuifkoppel manualen

 

 

© 2014 beeld frontontwerp www.schnitgerorgel2017.nl