Eerste erkende orgeladviseurs gecertificeerd

Text Example

advertentieTijdens een bijeenkomst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort zijn woensdag 20 juni de eerste certificaten uitgereikt aan zeven orgeladviseurs. De certificering maakt deel uit van de Erkenningsregeling Orgeladviseurs die in opdracht van de Stichting Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur (LOTO) tot stand is gekomen om de kwaliteit en deskundigheid binnen deze beroepsgroep te waarborgen en te bevorderen.

In de LOTO zijn ook de landelijke Katholieke Klokken- en Orgelraad, de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk in Nederland en het College van Orgeladviseurs in Nederland (CvON) vertegenwoordigd. Bij de ontwikkeling van de Erkenningsregeling zijn ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Vereniging Orgelbouwers Nederland (VON) en certificeringsbureau Hobéon betrokken geweest. De regeling werd op 21 maart van dit jaar vastgesteld.

De regeling werd afgelopen woensdag gepresenteerd, waarna zeven orgeladviseurs hun certificaat ontvingen. CvON-adviseurs Aart van Beek, Peter van Dijk, Ton van Eck, Rogér van Dijk en Cees van der Poel kregen een certificering voor de periode van zeven jaar, de onlangs bij de LOTO afgestudeerde adviseurs Henk de Vries en Bert Wisgerhof werden voor drie jaar gecertificeerd.

Om gecertificeerd te worden, moet een orgeladviseur aan kunnen tonen over de juiste kennis en ervaring te beschikken. Een certificatiecommissie die bestaat uit vakdeskundigen beoordeelt deze kennis en ervaring op basis waarvan de certificeringsbeslissing genomen wordt. Het certificaat is zeven jaar geldig, voor adviseurs die juist de LOTO-opleiding hebben afgerond drie jaar. Daarna moet de adviseur zich laten hercertificeren. Bij (her)certificering wordt onder meer de kwaliteit van het werk van de adviseur beoordeeld en de kandidaat dient aan te tonen dat hij de beroepscompetenties en -kennis op peil heeft gehouden. De commissie die de certificeringsaanvraag beoordeelt wordt bemand door de orgelmakers Jan Veldkamp en Hans van Rossum, orgeladviseur Jan Boogaarts en Evert Jan Nusselder, bouwhistoricus en voorzitter van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie.

Zowel de KKOR als de Commissie Orgelzaken van de PKN stellen de certificering als voorwaarde voor de aanstelling van een orgeladviseur. ‘Inmiddels zijn de overige adviseurs van het CvON ook het certificeringstraject ingegaan of staan de daarvoor in de start blokken’, aldus Peter van Dijk, voorzitter van het CvON.

Meer informatie over de regeling is te vinden bij Hobéon die de Erkenningsregeling uitvoert:

www.hobeon.nl/certificering/personen/orgeladviseurs

© 2012 www.orgelnieuws.nl