Erkenningsregeling Orgeladviseurs op komst

Text Example

advertentieOnlangs heeft een aantal organisaties het initiatief genomen om in samenwerking met Hobéon Certificering te komen tot een Erkenningsregeling Orgeladviseurs. De regeling wordt ontwikkeld in samenwerking met de Katholieke Klokken en Orgelraad, de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk Nederland, het College van Orgeladviseurs Nederland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het doel van de erkenningsregeling is het waarborgen van kwaliteit en de bevordering van deskundigheid van adviseurs bij de restauratie en nieuwbouw van orgels. De regeling wordt ontwikkeld vanuit de gedachte een standaard in het leven te roepen waaraan professionele orgeladviseurs hun kwaliteit kunnen toetsen. De regeling toetst het functioneren van de adviseurs op drie gebieden: de inhoudelijke deskundigheid van de adviseur, de kwaliteit van de resultaten en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. De adviseurs worden op hun individuele deskundigheid beoordeeld.

 

Op het ogenblik is het merendeel van de orgeladviseurs verenigd in het College van Orgeladviseurs Nederland. De doelstelling is om na invoering van de Erkenningsregeling alle bij het College van Orgeladviseurs Nederland aangesloten adviseurs te laten erkennen. Deze erkenning kan eventueel voorafgegaan worden door een opleiding tot orgeladviseur bij de Stichting Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur.

 

De uitvoering van de Erkenningsregeling wordt uitgevoerd door Hobéon Certificering, een adviesbureau dat zich richt op het hoger (beroeps-)onderwijs, de sector beroepsopleiding en volwassenenonderwijs en het bedrijfsleven.

© 2010 www.orgelnieuws.nl

© 2010 foto archief www.orgelnieuws.nl