Excursie en netwerkevenement Metzler-orgel Grote Kerk Den Haag

Metzler-orgel Grote Kerk Den Haag | © orgelfoto.nl

Op zaterdag 15 juni 2024 vindt een excursie-netwerkevenement plaats rond het Metzler-orgel in de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag.

Text Example

advertentieDe excursie begint om 14.00 uur. Na een welkomstwoord zal de voorzitter van de Stichting Grote Kerk spreken over de geschiedenis van de kerk en het huidige gebruik ervan. Vervolgens krijgt gastheer Aarnoud de Groen (organist van de Bethlehemkerk in Den Haag en vaste vervanger in de Grote Kerk) het woord. Hij zal een lezing geven over de orgels van de kerk, zowel vroeger als nu, gevolgd door een demonstratie van het Metzler-orgel (50/IIIP, 1971).

Renovatie

Daarna zal de zakelijk directeur van de kerk vertellen over de geplande renovatie van het orgel. Aansluitend volgt een verdiepende sessie waarin de techniek van het Haagse orgel en andere instrumenten uit de werkplaats van Metzler in Dietikon (Zwitserland) aan bod komen. Ook de gebruiksmogelijkheden van het orgel, zowel nu als na de renovatie, worden besproken, met ruimte voor discussie.

Netwerken en spelen

Tijdens de pauze is er gelegenheid tot netwerken. Daarna is er, na voorafgaande aanmelding, een uitzonderlijke kans om het orgel zelf te bespelen. Vanwege de verwachte belangstelling is er een speeltijd van maximaal 6 minuten per speler. Er kan geen garantie worden gegeven dat iedereen die zich aanmeldt daadwerkelijk de gelegenheid krijgt om te spelen. Wie speeltijd krijgt, kan vanaf 13.00 uur inspelen. Aarnoud de Groen zal indien nodig assisteren.

Aanmelden

De toegang is gratis, maar er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken. Het extra ingezamelde geld gaat naar de Voedselbank. Aanmelding voor deelname (en eventueel om zelf te spelen) is verplicht en kan tot 15 mei 2024 via janvanderspek@planet.nl. De toegang bevindt zich onder de toren. Bezoekers die met de auto komen, kunnen het beste parkeren in de nabijgelegen Torengarage.

Terugkerend

Dit is de tweede keer dat een dergelijke middag voor organisten en andere orgelliefhebbers wordt georganiseerd rondom een ‘ontoegankelijk’ orgel. In 2023 was dat het orgel in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Het is de bedoeling dat dit evenement jaarlijks terugkeert.