Flentrop-orgel Sydney Sussex College Cambridge in gebruik genomen

In de kapel van Sydney Sussex College te Cambridge is zondag 20 november een nieuw orgel van Flentrop Orgelbouw te Zaandam in gebruik genomen. De inspeling van het tweeklaviers instrument met 27 stemmen werd verzorgd door David Titterington.

Text Example

advertentieSydney Sussex College was al enige tijd op zoek naar een vervangend instrument voor het Harrison & Harrison-orgel (21/IIP) uit 1963 dat stond opgesteld achter de drie rondbogen van een loge aan de langszijde van de kapel. In 2007 werden de eerste contacten gelegd met Flentrop Orgelbouw.

Ontwerp
Omdat de bestaande positie van het orgel niet als ideaal werd gezien, kwam Flentrop met een ontwerp voor een nieuw orgel boven de ingang van de kapel. Daarnaast werd door Flentrop een tweede voorstel gedaan: een drieklaviers orgel op de bestaande locatie. Het eerste ontwerp kwam om verschillende redenen  te vervallen. Het tweede ontwerp –  in de loge – werd in 2012 verder ontwikkeld, hoewel door ruimtegebrek moest worden afgezien van het geplande Rugwerk in de middelste boog.

Onder advies van David Titterington ontstond een herzien ontwerp voor een tweeklaviers orgel. In 2013 kon het contract voor de bouw worden getekend.

Drie delen
Het orgel is – analoog aan de boogpartij van de loge – op gebouwd in drie delen. Het middendeel bestaat uit de klaviatuur en het Zwelwerk. Zowel het Hoofdwerk als het Pedaal is verdeeld over de twee buitenste orgelkassen. Vormgeving en snijwerk van de orgelkassen zijn zo ontworpen dat zij aansluiten bij zowel het zicht uit vanuit de kapel als bij de rijk uitgewerkte houten lambrisering van de kapel.

Flentrop_totale
Het orgel in opbouw in de werkplaats van Flentrop tijdens een open dag in juni 2016.

Het pijpwerk op de twee Hoofdwerkladen is aflopend naar de frontzijde geplaatst. Tussen het kleinste pijpwerk en het front is enige ruimte gelaten om het pijpwerk vrij te kunnen laten spreken. Ten behoeve van de balans met het Hoofdwerk en de uitstraling naar de kapel is het Zwelwerk niet alleen aan de voorzijde maar ook aan beide zijkanten voorzien van een zwelraam.

Eigen karakter
Het klankconcept is niet naar historisch voorbeeld ontworpen. Flentrop heeft een nieuw orgel willen bouwen met een eigen karakter, aansluitend bij de (koor)praktijk in de  kapel, maar wist zich wel geïnspireerd door de omgang met historische orgels. In technisch opzicht sluit het instrument ook aan bij de plaatselijke praktijk: het orgel is voorzien van een setzersysteem.

Ingebruikname
Op zondag 20 november werd voorafgaand aan de Choral Evensong een inspelingsconcert gegeven door David Titterington, adviseur van het project en hoofd van de orgelafdeling van de Royal Academy of Music te Londen. Op het programma stond werk van Buxtehude, Bach, Wesley, Howells en Ritter. 

 

Dispositie

Hoofdwerk C-a3
Bourdon 16
Prestant 8 I-II
Roerfluit 8
Salicionaal 8
Octaaf 4 I-II
Fluit 4
Quintfluit 3
Superoctaaf 2 I-II
Cornet IV
Mixtuur IV-V
Trompet 8

Zwelwerk C-a3
Bourdon 8
Viola 8
Voix Celeste 8
Octaaf 4
Fluit 4
Nasard 2 2/3
Fluit 2
Terts 1 3/5
Mixtuur II-III
Dulciaan 8

Pedaal C-g1
Subbas 16
Bourdon 16
Prestant 8
Gedekt 8
Octaaf 4
Fagot 16

 

Bron: programma ingebruikname.

 

© 2016 beeld: Jan Spijker