Friese Orgelkrant 2009 verschenen

Text Example

advertentieOp de voorjaarsexcursie van de Stichting Organum Frisicum van 4 april jl. is het eerste exemplaar van de Friese Orgelkrant 2009 uitgereikt aan wethouder Fred Veenstra van de gemeente Smallingerland.

Ongeveer 150 excursiegangers bezochten de kerken van Oudega, Nijega en Hurdegaryp. Vaste prik tijdens de voorjaarsexcursie is de uitreiking van het eerste exemplaar van de Friese Orgelkrant aan de burgemeester of wethouder van één van de gemeentes waar de excursie plaats vindt.

Op de foto de voorzitter van de Stichting Organum Frisicum, Otto Roelofsen (rechts), die de Friese Orgelkrant 2009 uitreikt aan wethouder Fred Veenstra.

De krant is hier! te bestellen.

© 2009 www.orgelnieuws.nl

© 2009 fotografie Ad Fahner