Front Müller-orgel Haarlem ondergaat grote schoonmaak in 2021

Het orgelfront van het Müller-orgel in de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem ondergaat volgend jaar een grootscheepse schoonmaakbeurt. Dat laat stadsorganist Anton Pauw vandaag op Facebook weten.

Text Example

advertentieDe Haarlemse gemeenteraad heeft ingestemd met een kredietverlening voor de werkzaamheden die ‘op een nader te bepalen moment in 2021’ door Flentrop Orgelbouw moeten worden uitgevoerd.

Vleermuizen

Dwergvleermuizen die in de kerk zijn neergestreken hebben jarenlang voor vervuiling van het front gezorgd. ‘De frontpijpen zullen van nieuw tinfolie voorzien of, bij beter resultaat, gepoetst worden’, schrijft Pauw.

Voor de beschermde vleermuizen wordt getracht een andere route naar een veilig winteronderkomen mogelijk te maken.

Principaal 32′

‘Verder zullen de (front)pijpen van de Principaal 32′, waarvan enkele niet of slecht aanspreken, worden hersteld.’ Ook zal het houtwerk worden gecontroleerd op aantasting door insecten en indien nodig behandeld.

Het misschien wel beroemdste orgelfront van de wereld zal naar verwachting een half jaar in de steigers staan.