Gerrit Jan van de Werfhorst – Het kerkelijk jaar

Advent: Hoe zal ik U ontvangen. Kerst: Kerstsuite: Een roze, frisch ontloken; Eer zij God in onze dagen; Daar ruist langs de wolken; Midden in de winternacht; Passie: Jezus, leven van mijn leven; Pasen: Daar juicht een toon; Hemelvaart: Psalm 47; Pinksteren: Heer, ik hoor van rijke zegen; Psalm 87. 19 blz. CAN122

Text Example

advertentie