GESIGNALEERD Nieuwe Nederlandse koor- en orgelmuziek

Met enige regelmaat worden op de burelen van ORGELNIEUWS naast de gebruikelijke orgelcd’s ook opnamen van koorrepertoire bezorgd. Vaak uit de Engelse koortraditie, maar soms van eigen bodem. Zoals deze twee contrasterende producties uit de afgelopen maanden.

Text Example

advertentieWat als Bach of een andere barokcomponist met het complete Geneefse psalter had moeten werken, vroegen wij ons af bij het vorige deel van de reeks ‘Psalmcomposities voor koor en orgel’ van Gerard de Wit.

Ook in dit vierde deel beantwoordt hij die vraag met nieuwe composities die getrouw zijn aan de 18e-eeuwse stijl. Moet je dat willen, componeren of improviseren in oude stijl? ‘Niets mis mee’ is het niet verwonderlijke standpunt van De Wit in het voorwoord van het cd-boekje. Zolang het maar ‘stijlgetrouw en creatief’ is, is zijn gedachte.

Stijlgetrouw is het. Aan de 18e eeuw. Zoals ook de gekozen berijming van de psalmen: ‘1773’ is hier leidend voor de teksten van de koorwerken en uitgangspunt voor de toegepaste retorische principes in de composities.

Voor de orgelwerken gebruikt Gerard de Wit het Hinsz-orgel in de Bovenkerk te Kampen. De koorwerken zijn gezongen door het Dutch Baroque Vocal Consort, aangevuld met luit, cello en blokfluit. De Wit leidt het ensemble zelf vanaf kistorgel, voor de gelegenheid gelijkzwevend em op toonhoogte gestemd naar het Hinsz-orgel.

Anders is de benadering van componist Peter Sneep. Bij Stichting Nieuwe Kerkmuziek verscheen van zijn werk een dubbelaar in de serie ‘Vocale Kerkmuziek’ uit het Nederlandse taalgebied. Hier geen bestaande kerkliederen, achttiende-eeuwse taal of een uitgesproken protestantse setting, maar nieuwe teksten, nieuwe vertalingen, nieuwe melodieën. Kerkmuziek die over kerkmuren heen klinkt.

Toch zijn er ook overeenkomsten tussen beiden uitgaven. Zowel De Wit als Sneep laten zich in hun muziek altijd leiden door de tekst. En ja, die psalmen. Het zijn toch altijd weer de psalmen, in welke vorm dan ook, die beiden blijven inspireren.

Dat Peter Sneep een groot liefhebber is van Engelse kerkmuziek, zal de regelmatige Orgelnieuws-lezer niet zijn ontgaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat je dat terug hoort in zijn stijl, die toch ook weer wat heeft van de kerkmuziek van Antoine Oomen en Bernard Huijbers.

Het Christelijk Vocaal Ensemble Marcantus onder leiding van Arjen J.A. Uitbeijerse voert de werken uit, in de Sint-Lambertuskerk te Rotterdam begeleid door Rien Donkersloot op het Maarschalkerweerd-orgel.

De productie gaat vergezeld van een dikke bonus: een goed gevulde cd waarop Gerben Mourik improviseert op thema’s en teksten uit koormuziek van Peter Sneep. De opnamen daarvoor werden gemaakt op het Adema-orgel in de Sint-Josephkerk in Haarlem.

Het cd-boekje bevat niet alleen de liedteksten, maar ook lezenswaardige toelichting van de componist over het ontstaan en de achtergrond van de werken.

Gerard de Wit: ’t Voorbedachte lied – Psalmcomposities voor koor en orgel – Volume 4

Psalm 46 (Motet vers 1, Koraal vers 1, Orgelpartita); Psalm 32 (Koraal vers 4, Orgelcompositie, Koraal vers 6); Psalm 101 (Aria vers 1, Orgelcompositie); Psalm 130 (Arioso vers 1, Orgelcompositie, Koraal vers 4); Bedezang voor het eten (Orgelcompositie, Koraal); Psalm 122 (Aria vers 3, Orgelcompositie); Psalm 21 (Orgelcompositie, Koraalmotet vers 1); Psalm 92 (Koraal vers 1, Orgelcompositie, Koraal vers 2); Psalm 100 (Orgelpartita, Koraalmotet vers 1); Psalm 47 (Koraalcanon vers 1, Orgelcompositie); Psalm 148 (Motet vers 5, Orgelcompositie)

Dutch Baroque Vocal Consort, Harjo Neutkens (luit), Anne-Linde Visser (cello), Johanneke de Wit (blokfluit), Gerard de Wit (Hinsz-orgel, Bovenkerk, Kampen)

Dutch Baroque Records – z.nr., TT 80’27, opname 07/2019 (koor) en 05/2019 (orgel), € 18,95 | dutchbaroquerecords.nl

Peter Sneep: Vocale Kerkmuziek

CD 1 Sneep: Openingsvers (Breda Service); Zeven Psalmen (1, 16, 58, 93, 101, 131 en 142); Geef mij deze dag dat ik zoek naar U; Priesters in de wereld, Als ik bang ben, Heer; Hoe lang nog, HEER, vergeet u mij?; Er is een weg omhoog; Vier keer tien; Lied van de leeuw; Christushymne; De Naam en de namen; Laten wij de goede Vader loven; Omdat Maria’s zoon; Schepper van het geheeld; Tijd van leven, In de weldaad van uw woorden; Laat de Heer uw vreugde blijven (Breda Service); Avondgebed – Completen. CD 2 Mourik: Openingsvers; Ik vraag aan de Heer één ding; Wie zich bekommert om een vriend in nood; Samen met Christus zijn wij erfgenamen; Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn; Komt allen tot mij; De eeuwige zegene je veelvuldig; Loof de naam van de Heer; Psalm 23; Klein danklied; Psalm 121; Psalm 34.

Christelijk Vocaal Ensemble Marcantus, Arjen J.A. Uitbeijerse (dirigent), Rien Donkersloot (Maarschalkerweerd-orgel, Sint-Lambertuskerk, Rotterdam), Gerben Mourik (Adema-orgel, Sint-Josephkerk, Haarlem)

Stichting Nieuwe Kerkmuziek – SNK 201901/02, speelduur 76’26 + 77’49, opnamen 09/2019, € 18,50 | kerkmuziek.nu