GESIGNALEERD Orgelfronten in de provincie Utrecht

In 2010 stond Open Monumentendag (en Nationale Orgeldag) in het teken van ‘De Smaak van de 19e eeuw’. Stichting Utrecht Orgelland, die zich beijvert voor het onder een breed publiek onder de aandacht brengen van het Utrechtse orgelerfgoed, bracht bij die gelegenheid de brochure ‘De orgelsmaak van de 19e eeuw’. Dat smaakte naar meer en er verscheen onlangs een vervolgbrochure waarin meer dan 60 orgelfronten worden besproken.

Text Example

advertentieDe brochure ’Orgelfronten in de provincie Utrecht. Periode 1850-1914’ kon afgelopen juni in Zeist worden gepresenteerd. De zestig fronten besproken door Richard de Boer (over neostijlen en orgelfronten), Rogér van Dijk (rooms-katholieke orgels) en Peter van Dijk (protestantse orgels).

De uitgevers beperkte zich in de keuze van orgels tot de periode van neostijlen. Dat is maar goed ook, want de 36 pagina’s in A5-formaat zouden te weinig zijn voor een breder overzicht van het Utrechts orgelfrontenpatrimonium. Evenwel hadden de gekozen hoeveelheid orgels, de foto’s en de tekst best nog wel wat meer ruimte kunnen gebruiken. Het resultaat doet nu wat krapjes en onrustig aan, maar is niettemin informatief.

 


Orgelfronten in de provincie Utrecht

periode 1850-1914 | door Richard de Beer, Peter van Dijk en Rogér van Dijk

Uitgave: Stichting Utrecht Orgelland
Pagina’s: 36, A5, gen. full colour
Prijs: € 3,50
Bestellen: door overmaking van € 3,50 op bankrekening 1162.85.257 ten name van Penningmeester Utr. Orgelland te Bilthoven onder vermelding van naam en adres.