Goed geregistreerd!

Text Example

advertentieLandelijke orgeldag Den Haag op 28 mei – Samen met het Haags Orgel Kontakt belegt Stichting ‘de Orgelvriend’ op zaterdag 28 mei een Landelijke Orgeldag in de Hofstad.

In een zestal (kerk-)gebouwen (inclusief de Gotische zaal van de Raad van State) komen op die dag de orgels tot klinken. Een rijke schakering van instrumenten uit diverse (stijl-)perioden. Het motto van de orgeldag is: Goed geregistreerd!

Programma

De start is om 10.15 uur in de Grote Kerk, waar Ton van Eck de dag muzikaal zal openen op het Metzler-orgel (1971). Vanaf half tien worden de orgelvrienden met beiaardspel van Heleen van der Weel in de Grote Kerk verwelkomd. Hierna staan de Gotische zaal van de Raad van State (Jonathan Bätz en Chr. Fr Witte, 1842), tegenover het Paleis Noordeinde, en de Oud-katholieke kerk (Garrels, 1726) op het programma. Aan het begin van de middag gaan we naar de R.-K. kerk Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen aan de Elandstraat (Gebr. Franssen, 1906). Het is de eerste keer dat dit bijzondere orgel bij een Haagse Orgeldag wordt betrokken. Het zal worden bespeeld door Ed van Aken. Na een bezoek aan de Kloosterkerk (Marcussen & Søn, 1966) begeeft men zich naar de Lutherse kerk (J.H.H. Bätz, 1762), waar het orgeluur door en voor orgelvrienden wordt gehouden. In deze kerk zal tevens een uitgebreide stand zijn met bladmuziek, boeken en cd’s. Het slotconcert om 19.30 uur, eveneens in de Lutherse kerk, wordt gegeven door Aart Bergwerff.

Orgeluur

Inmiddels heeft een aantal orgelvrienden zich aangemeld voor het orgeluur.

Vrijwilligers gevraagd!

Tijdens de Landelijke Orgeldag fungeert het programmaboekje als bewijs van toegang tot de betreffende (kerk-)gebouwen. Het boekje kost € 10,00 (kinderen half geld) en geeft u recht alle activiteiten op deze dag te bezoeken, inclusief het slotconcert in de Lutherse kerk. Naast het volledige programma treft u in dit boekje ook de gegevens en foto’s aan van de te bezoeken orgels en hun bespelers.

De organisatie zoekt nog een aantal vrijwilligers dat aan de ingang van de te bezoeken locaties wil controleren op toegangsbewijzen (per gebouw enkele mensen). Indien u zich voor een kerk wilt opgeven, kunt u dit eveneens per mail doen aan wvdros@chello.nl. Deze vrijwilligers hebben uiteraard gratis toegang tot de orgeldag.

[Bron: Stichting ‘de Orgelvriend’]

[© foto Aarnoud de Groen]