Groninger Orgelagenda 2007 verschenen

Text Example

advertentieOnlangs is de nieuwe Groninger Orgelagenda, een uitgave van de Stichting Groningen Orgelland (SGO), weer verschenen. In de agenda zijn alle (orgel)concerten opgenomen die worden georganiseerd in de provincie Groningen en deels in Drente.

Naast dit concertoverzicht staan er in de orgelagenda lezenswaardige artikelen over het actuele orgelleven in Groningen. Veel aandacht wordt dit jaar besteed aan het project Buxtehude in Groningen. Ter gelegenheid van het driehonderdste sterfjaar van Dietriech Buxtehude organiseert de SGO, in samenwerking met een aantal andere organisaties een aantal Buxtehude-evenementen. Hoogtepunt is een driedaags Buxtehudefestival van 11-13 oktober 2007. In de agenda ook aandacht voor de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de excursie (dit jaar naar Lübeck), het orgelconcours voor amateurorganisten in Noordwolde en het orgelinformatiecentrum in de Martinikerk dat gedurende de zomerperiode is geopend.

Extra aandacht ook voor de verschillende ‘open orgeldagen’ in Groningen.

De orgelagenda wordt gratis toegezonden aan de donateurs van de SGO maar is ook op aanvraag, eveneens gratis, te verkrijgen. U kunt daarvoor bellen naar nummer 0595-413518 of e-mailen naar info@groningenorgelland.

Op de website http://www.groningenorgelland.nl, vindt u meer informatie.

De orgelagenda gaat vergezeld van de catalogus 2006/2007 met daarin de bestaande én nieuwe uitgaven van de SGO.

© 2007 www.orgelnieuws.nl