Het Leichelorgel in de Petruskerk van Pieterburen

Text Example

advertentieDe Stichting Oude Groninger Kerken publiceert in haar uitgave-reeks “Groninger Orgels” nu deel 3. In deze uitgave de geschiedenis van het Leichel-orgel in de Petruskerk van Pieterburen. Dit orgel is een bijzonder exemplaar binnen het orgelbezit van de Stichting Oude Groninger Kerken. In 1901 nam dit twintigste-eeuwse instrument orgel de plaats in van het oorspronkelijke zeventiende-eeuwse Schnitger-orgel, dat tegenwoordig in Mensingeweer staat.

Het ‘nieuwe’ orgel is het enige goed bewaard gebleven Leichel-orgel in de provincie. Aan de hand van aardige details en interessante wetenswaardigheden krijgt de lezer een mooi beeld van het orgel, zijn bouwers en zijn gebruikers. Ook wordt aandacht gegeven aan het kerkgebouw en de voormalige pastorietuin. Vanzelf ontbreekt ook een geschiedschrijving van het bedrijf van de familie Leichel niet.

Deze uitgave is rechtstreeks te bestellen via de webwinkel van de Stichting:Oude Groninger Kerken. ( http://www.groningerkerken.nl ).

Prijs: € 9,50 (Donateursprijs: € 9,00)

© 2008 www.orgelnieuws.nl