Het Orgel 4/2006

Text Example

advertentieHet nieuwste nummer van Het Orgel is een themanummer met één omvangrijk artikel:‘De grenzen te buiten. Orgels, hun makers en behuizingen bezien vanuit Boxmeers perspectief.’ De auteur, Wout van Kuilenburg, gaat in op ontwikkelingen van de orgelhistorie in de zuidelijke Nederlanden in de periode 1650-1800.

In de tijd van gilden en ambachten werden de activiteiten van de verschillende meesters streng gescheiden gehouden. Zo was een orgelmaker voor het maken van een orgelkas vaak aangewezen op de ter plaatse gevestigde schrijnwerker. Ondanks intensief onderling overleg zal de kastenmaker zijn stempel gedrukt hebben op de orgelkassen die zijn atelier verlieten. Vanuit deze invalshoek bood het materiaal dat Van Kuilenburg verzamelde en dat betrekking heeft op Boxmeer, een heel nieuw gezichtspunt op de ontwikkeling van de orgelhistorie in de zuidelijke Nederlanden, in het bijzonder Staats-Brabant.

© 2006 www.orgelnieuws.nl