Hymnoloog en orgeldeskundige dr. Jan van Biezen (94) overleden

jan van biezen

Hymnoloog, musicoloog, orgeldeskundige en kerkmusicus dr. Jan van Biezen is zaterdag 24 juli op 94-jarige leeftijd overleden. Van Biezen speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Liedboek voor de Kerken (1973). Als orgeldeskundige richtte hij zich met name op de Nederlandse orgelbouw in de Renaissance en Barok.

Text Example

advertentieJan van Biezen (Wassenaar, 22 april 1927) studeerde wiskunde in Leiden. Zijn orgelopleiding volgde hij bij Adriaan Engels; bij Adriaan C. Schuurman bekwaamde hij zich in koordirectie. In 1968 promoveerde hij als musicoloog aan de universiteit van Utrecht.

Van 1954 tot 1997 was hij als kerkmusicus verbonden aan de Dorpskerk van de Hervormde Gemeente te Wassenaar.

Na eerst werkzaam te zijn geweest in het middelbaar onderwijs doceerde hij vanaf begin jaren zeventig tot eind jaren tachtig musicologie aan de universiteiten van Leiden en Utrecht. Aan beide universiteiten was hij hoofdmedewerker van zijn vakgroep.

In de jaren vijftig raakt hij betrokken bij de totstandkoming van het in 1973 verschenen Liedboek voor de Kerken, vanaf 1956 als voorzitter van de muziekcommissie. Daarin heeft hij een belangrijke rol gespeeld, niet in de laatste plaats door de aandacht die hij besteedde aan de (oorspronkelijke) notatie van melodieën van de kerkliederen. Met Adriaan Engels verzorgde hij de koor- en orgeluitgave bij het Liedboek waarin ook zettingen van zijn hand verschenen.

In 1995 verscheen zijn belangwekkende, tweedelige, 822 pagina’s tellende studie ‘Het Nederlandse orgel in de Renaissance en de Barok, in het bijzonder de school van Jan van Covelens’. Het was het resultaat van zijn onderzoek naar het Nederlandse orgel in de periode tussen pakweg 1440 en 1740. Daarvoor was in 1976 al een belangrijke bouwsteen gelegd met zijn onderzoeksproject ‘Het Nederlandse orgel tot ca. 1650’ aan de Leidse universiteit.

Vanuit zijn expertise op het gebied van vroege Nederlandse orgelbouw was hij als mede-adviseur ook betrokken bij orgelrestauraties. Zo adviseerde hij bij de restauratie van het orgel in de Jacobikerk te Utrecht (1976/1978), bij de reconstructie van de De Swart/Van Hagerbeer-orgel in de Hooglandse Kerk te Leiden (1980) en de restauratie van het Van Covelens-orgel in de Laurenskerk te Alkmaar (2000). Bij de restauratie van het Utrechtse Domorgel werd de zestiende-eeuwse Tousijn 8 van De Swart gereconstrueerd aan de hand van zijn berekeningen. Ook adviseerde hij bij de restauratie van ‘zijn’ Hinsz/Van Dam-orgel in de Wassenaarse Dorpskerk.

Van Biezen publiceerde veelal over musicologische en hymnologische onderwerpen, met een nadruk op ritme en tempo van psalmen en andere liederen. Daarnaast verscheen in de jaren zeventig ook zijn brochure ‘Stemmingen, speciaal bij toetsinstrumenten’, waarin ook een stemmingssysteem van eigen hand – in een aantal orgels toegepast – is vermeld. Ook verschenen enkele uitgaven van Nederlandse oude muziek onder zijn redactie.

Jan van Biezen wordt zaterdag 31 juli in besloten kring begraven.