Improvisatieconcours in het Orgelpark

Text Example

advertentieOp 10 november 2007 vindt in het Orgelpark in Amsterdam de vierde editie plaats van het nationaal improvisatieconcours. In 1999, 2001 en 2003 werd deze wedstrijd in Zwolle gehouden. Het concept was en is dat de deelnemers op orgels van verschillende stijlen hun muzikale krachten meten: geen betere plaats om dat te doen dan juist in het Orgelpark met zijn drie orgels.

Wie mag er meedoen?

De wedstrijd staat open voor professionele organisten uit Nederland. Dat wil zeggen: voor organisten die een conservatoriumdiploma hebben of daarvoor aan een conservatorium studeren. Nederlanders die aan een buitenlands conservatorium studeren kunnen dus ook meedoen, evenals buitenlanders die aan een conservatorium in Nederland studeren.

In welke stijl?

De stijl van de improvisaties is niet op voorhand vastgelegd. Iedere deelnemer die muzikaal overtuigend weet te communiceren met de toehoorders maakt een kans.

Agenda

Wie mee wil doen aan het concours kan zich tot 15 juni 2007 aanmelden bij het Orgelpark. Vervolgens krijgt iedere kandidaat een thema thuisgestuurd.

Binnen twee weken dient een improvisatie op dat thema, opgenomen

op een geluidsdrager naar keuze, aan het Orgelpark te worden gestuurd. Kort daarna wordt dan bekendgemaakt, ook in de pers, wie voor de wedstrijd op 10 november zijn geselecteerd.

Jury

De jury wordt op 10 november gevormd door Klaas Hoek, Jan Raas en Sietze de Vries.

Prijs

De jury wijst in principe één winnaar aan; alle deelnemers ontvangen een juryrapport. De prijs bestaat uit drie delen:

• de winnaar ontvangt een geldbedrag, 1000 euro groot, beschikbaar gesteld door Mense Ruiter Orgelmakers in Zuidwolde

• de winnaar wordt uitgenodigd in 2008 een (improvisatie)concert in het Orgelpark te verzorgen

• de winnaar wordt toegelaten tot het Internationaal Improvisatieconcours in Haarlem in 2008

Aanmelden

De wedstrijd wordt geheel door het Orgelpark georganiseerd. Adres: Gerard Brandtstraat 26, 1054 JK Amsterdam. Telefoon: 0595 571885 / 06 53714735. Mail: improvisatieconcours@orgelpark.nl.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden via de website van het Orgelpark:

www.orgelpark.nl

[ingezonden mededeling]

© 2007 www.orgelnieuws.nl