In memoriam: Herman de Kler

herman de kler

Op 1 mei jl. is de Haagse publicist Herman de Kler op 76-jarige leeftijd overleden. Hij was onder orgelliefhebbers vooral bekend als (co-)auteur van de boeken ‘Zeven eeuwen orgels in Den Haag’ en ‘Orgelkunst rond 1900’.

Herman de Kler (Koog aan de Zaan, 21 augustus 1936) was werkzaam als docent aan de Haagse Sociale Academie en vervulde diverse functies binnen het hoger beroepsonderwijs. Hij publiceerde alleen én met anderen in de sfeer van de sociale- en de muziekgeschiedenis. Voor orgelliefhebbers zal hij bekend blijven als de man die de Haagse orgelgeschiedenis op een bijzonder leesbare en zorgvuldige manier in kaart bracht.

Text Example

advertentieIn zijn Zeven eeuwen orgels in Den Haag (Alphen aan den Rijn, 1987) noteerde hij werkelijk alles wat maar het weten waard was over de belangrijkste orgels en hun bespelers in de Hofstad. Daardoor fungeert dit boek als belangrijke vraagbaak voor iedereen die iets wil weten over bestaande en verdwenen orgels in Den Haag.

In Orgelkunst rond 1900 (Alphen aan den Rijn, 1995) schreef hij een prachtig opstel over het leven en werken van organist en beiaardier J.A. de Zwaan (1861-1932). Recenter leverde hij een zeer lezenswaardige studie aan over het orgel van de Nieuwe Kerk in Den Haag voor het boek Uit Padmoes verrezen (Utrecht, 2011).

Zijn bijzonder precieze manier van werken, gecombineerd met de heldere manier waarop hij kans zag zich uit te drukken zal er aan bijdragen dat zijn publicaties nog tot in lengten van jaren geraadpleegd zullen worden.

Herman de Kler gold als een bescheiden man die zelden op de voorgrond trad. Hij overleed op woensdag 1 mei in zijn woonplaats Den Haag. De Kler laat een vrouw en vier kinderen achter. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 7 mei jl. op de Algemene Begraafplaats te Den Haag. [HENK LEMCKERT]

 

 

© 2013 fotografie archief René Verwer