Ingebruikname kabinetorgel Grote Kerk Vianen

Text Example

advertentieOp 12 juni zal in de Grote Kerk te Vianen (Ut) het gerestaureerde kabinetorgel van J.J. Vool officieel in gebruik genomen worden.

Het orgel werd dit jaar gerestaureerd door orgelbouwer Hans van Rossum onder advies van Aart van Beek. Voordat het tot een restauratie kwam, lag het orgel 10 jaar lang opgeslagen – in afwachting van het verkrijgen van de benodigde subsidiegelden – in de werkplaats van wijlen Jaap Fama en na diens overlijden bij Hans van Rossum. In 2000 werd het uit de kerk verwijderd om (verdere) schade aan het orgel door herstelwerkzaamheden aan het kerkdak en het pleisterwerk te voorkomen.

Bij de huidige restauratie werden kas en instrument eervol gerestaureerd. Het pijpwerk werd verlengd en klinkt nu weer op de oorspronkelijke toonhoogte van 423 Hz bij 17 graden.

De verloren gegane voettrede voor de bediening van de balg werd gereconstrueerd. Ook werd een nieuwe windmotor in een nieuwe vlonder onder het orgel geplaatst. Het orgel kan dus zowel met getreden wind als met windmotor worden bespeeld.

De restauratie van de kas is gedaan door restauratieatelier R. Schouten, te Vriescheloo.

De huidige restauratie heeft onomstotelijk aangetoond dat J.J. Vool uit Amsterdam de bouwer van dit instrument is. In het orgel werd een document gevonden met de naam van Vool en het bouwjaar 1804.

Hoewel de encyclopedie ‘Het Historisch Orgel in Nederland’ op basis van stijlkenmerken uitgaat van een verschillende bouwtijd van instrument en kas, mag er op basis van de wijze waarop het orgel werd ingebouwd in de kas vanuit gegaan worden dat kas en instrument gelijktijdig zijn opgeleverd.

Het gerestaureerde kabinetorgel kreeg een nieuwe plaats in de kerk: waar het voorheen rechts naast de kansel was opgesteld, staat het nu tegen de Herenbank in het koor van de kerk. Op die plek zal het worden ingezet als begeleidingsinstrument voor (t)rouwdiensten en kamermuzikale concerten.

Dispositie

Holpijp 8 b/d

Fluyt trv 8 b/d

Prestant 8 d

Fluyt 4 b/d

Octaaf 2 b/d

Gemshor 1 b/d

© 2010 www.orgelnieuws.nl

© 2010 fotografie Jamie de Goei