Ingebruikname orgel Brugkerk Veenendaal

Op zaterdag 20 oktober is het orgel van de Brugkerk van de Hersteld Hervormde Gemeente te Veenendaal in gebruik genomen. Het instrument werd door de firma Nijsse binnen het kerkgebouw verplaatst en met een stem uitgebreid. Er werd een nieuw orgelfront gemaakt.

Text Example

advertentie



Het orgel van de Brugkerk werd in 1848 gebouwd door H.D. Lindsen voor de Dominicuskerk te Leiden. Toen eind 19e eeuw de Gereformeerde Brugkerk werd gebouwd, werd het orgel in 1901 in Veenendaal geplaatst. Van die tijd dateert ook het de neogotische kas die boven de kansel werd geplaatst.

Interieur aan het begin van de 20e eeuw met orgel in neogotische kas

Later volgde uitbreiding met behulp van electro-pneumatiek door de firma Van Leeuwen. In 1966 werden de windladen door orgelbouwer A. de Graaf gerestaureerd. Vier jaar later zou het interieur van de Brugkerk worden ontdaan van zijn 19e-eeuwse uiterlijk. Het orgel werd verplaatst naar de andere zijde van de kerkzaal, boven de hoofdingang.

De firma De Koff restaureerde het instrument, voorzag het van een vrij pedaal met mechanische tractuur en plaatste het orgel in een kas met modern front naar ontwerp van de architect van het kerkinterieur. Ook de klaviatuur werd vernieuwd. Het orgel werd in 1971 weer in gebruik genomen.

In 2003 besloot de Gerefomeerde Kerk de Brugkerk te verkopen. Na onderhandelingen met diverse partijen kwam het kerkgebouw inclusief orgel begin 2007 in handen van de Hersteld Hervormde Gemeente. Na een interne verbouwing, waarbij meer aansluiting is gezocht bij het 19e-eeuwse exterieur, werd het kerkgebouw op 15 juli 2007 in gebruik genomen.

Het orgel, dat plaats moest maken voor een galerij met zitplaatsen boven de hoofdingang, kreeg zijn oude plaats boven de kansel terug. Het geheel van kansel, orgelgalerij en orgelfront werd nieuw gemaakt door meubelmaker H. van Engelenhoven met vrijwilligers naar een ontwerp van Joh. Drost uit Elst (U).

Orgelmaker R. Nijsse verzorgde de overplaatsing van het binnenwerk en de plaatsing van de nieuwe frontpijpen. Tevens breidde hij het orgel uit met een keerkoppel en een Bazuin 16 op een daarvoor gereserveerde plaats op het pedaal.

Dispositie

Hoofdwerk C-f3
Prestant 8
Holpijp 8
Octaaf 4
Spitsfluit 4
Quint 3
Octaaf 2
Mixtuur IV-V B/D
Trompet 8 B/D

Bovenwerk C-f3
Holpijp 8
Gamba 8
Prestant 4
Roerfluit 4
Nasard 3
Woudfluit 2
Terts 1 3/5
Dulciaan 8

Pedaal C-d1
Subbas 16
Gedekt 8
Octaaf
Bazuin 16 (2007)

Werktuiglijke registers
Hoofdwerk+Bovenwerk/Bovenwerk+Hoofdwerk (keerkoppel, 2007)
Pedaal+Hoofdwerk
Pedaal+Bovenwerk
Tremulant Bovenwerk

© 2007 foto: G. Hendriksen