Internationale orgelserie op Smits-orgel De Duif

Text Example

advertentieBekende organisten uit binnen- en buitenland zullen tijdens de jaarlijkse serie ‘Zomerorgelconcerten’ het Smits-orgel van De Duif in Amsterdam bespelen. De concerten worden gegeven op de zondagmiddagen in juli en augustus.

Grootste Smits-orgel boven de grote rivieren

Het Smits-orgel in De Duif is zowel een gemeentelijk als een rijksmonument. Het werd gebouwd tussen 1862-1882 en het is het grootste Smits-orgel boven de grote rivieren. Het verkeerde al enige tientallen jaren in uiterst slechte toestand. Stadsherstel Amsterdam heeft in 1997, tegelijk met het gebouw, besloten tot grondige restauratie van het instrument. In 1997 werd het orgel gedemonteerd. Pas zeven jaar later – najaar 2004 – is begonnen met het terugplaatsen van het hernieuwde orgel. Door financiële tegenslag heeft deze fase langer geduurd dan aanvankelijk gedacht, waardoor het orgel pas in 2006 feestelijk in gebruik werd genomen.

Zomerorgelconcerten

Stephan van de Wijgert, vaste organist van De Duif, heeft voor dit jaar een internationale serie Zomerorgelconcerten samengesteld. Naast vijf buitenlandse organisten, waaronder Silvius von Kessel (D), Peter King (GB) en Richard Pinel (GB), zullen ook de Nederlandse organisten Hugo Bakker en Matteo Imbruno optreden. De titularis van De Duif sluit de serie zelf af met een wandelconcert van het Bätz-orgel in de Amstelkerk naar het Smits-orgel in De Duif. Bij sommige concerten is het mogelijk om boven bij de organist te zitten, of na het concert het Smits-orgel te bekijken.

Er zijn beperkte plaatsen, graag reserveren via zalen@stadsherstel.nl

De toegang is gratis, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Meer informatie over de zomerorgelconcerten en de maandelijkse zondagmiddag orgelconcerten is te vinden op de cultuuragenda van Stadsherstel Amsterdam N.V. www.stadsherstel.nl

advertorial

© 2013 www.orgelnieuws.nl

© 2013 fotografie Stadsherstel Amsterdam N.V.