Intonatiecorrectie voor Gouds Moreau-orgel

Text Example

advertentieDeze maand wordt gestart met groot onderhoud van het Moreau-orgel in de St.-Jan te Gouda. Gelijktijdig met deze werkzaamheden, die worden uitgevoerd door Orgelmakerij Reil, zal de winddruk van het orgel worden verhoogd en de intonatie deels worden herzien. Het resultaat van de winddrukverlaging van de laatste restauratie van 1976/81 werd breed als onbevredigend ervaren.

Dertig jaar na deze restauratie door Leeflang Orgelbouw diende zich regulier groot onderhoud aan en werd bezien in hoeverre het mogelijk was de winddruk terug te brengen naar het niveau van voor 1976. In het voorbereidend stadium van de aanstaande werkzaamheden waren al uitgebreide klankproeven gedaan door Orgelmakerij Reil in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en organist Christiaan Ingelse. Om de draagkracht van het orgel te verbeteren zullen nu, naast het terugbrengen van de hogere winddruk, de voetopeningen van al het labiale pijpwerk worden vernauwd en zullen er de nodige intonatiecorrecties worden uitgevoerd.

De werkzaamheden worden gecombineerd met groot onderhoud dat zal bestaan uit het uitnemen van alle binnenpijpwerk, zowel op de laden als afgevoerd, en het schoonmaken en toepassen van klein herstel waar nodig. Ook de inwendige orgelkas, windladen en mechanieken zullen worden schoongemaakt en waar nodig hersteld. Voor een betere windvoorziening zal de windmotor worden verplaatst naar de kopse kant zodat de wind, na het verlaten van de windmotor, niet meer “de hoek” om moet. Naast het onderhoud zal orgeladviseur ir. Henk Kooiker onderzoek uitvoeren naar de aanwezige tongwerken.

© 2012 www.orgelnieuws.nl

© 2012 fotografie Gérard van Betlehem www.gerardvanbetlehem.nl