Inventarisatie 2.000 orgels in katholieke kerken

Text Example

advertentieOp 28 juni nam bisschop Hurkmans het eerste exemplaar in ontvangst van een inventarisatie van ruim 2.000 pijporgels in rooms-katholieke kerken en kapellen in Nederland. Het is voor het eerst dat een vrijwel volledige inventarisatie, gerangschikt per bisdom, beschikbaar is.

Het onderzoek werd voor de Katholieke Klokken en Orgelraad (KKOR) verricht door Johan Groen te Scheveningen op basis van desk research. Daarbij maakte hij gebruik van vakbladen, deelinventarisaties en internet. Het is de bedoeling dat de zeven orgeladviseurs van de KKOR de database actueel houden houden.

De inventarisatie laat per orgel onder meer zien wie de bouwer is, wat het bouwjaar, welk tractuursysteem is gebruikt, hoeveel klavieren en registers het instrument heeft en wanneer het gerestaureerd is. De inventarisatie, bedoeld voor organisten, orgelbouwers, orgeladviseurs en parochiebestuurders, vermeldt geen disposities.

De inventarisatie is als Exel-bestand (1,3 Mb) via de site van het bisdom Den Bosch te raadplegen. Wie het bestand op CD-ROM wil hebben kan € 25 overmaken op girorekening 369369 ten name van KKOR, onder vermelding van Pijporgelinventarisatie.

bron: Bisdom Den Bosch

© 2007 www.orgelnieuws.nl