De redactie staat open voor ingezonden nieuws in de vorm van persberichten, publicaties en berichtgevingen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeleverde artikelen. De redactie bepaalt, zonder opgaaf van redenen, of en in welke vorm en wanneer aangeleverde kopij wordt geplaatst.

Aankondigingen van individuele concerten, concertseries, orgelreizen, cd- of boekpresentaties, fondsenwervingsacties, commerciële activiteiten of activiteiten waar orgel een ondergeschikte rol speelt worden in principe niet geplaatst. Hiervoor verwijzen wij naar de mogelijkheid om te adverteren op orgelnieuws.nl of de mogelijkheid om concerten aan te melden op onze zustersite orgelagenda.nl.

Cd’s, dvd’s, boeken en andere media waarvan aan de redactie een exemplaar wordt gestuurd, krijgen in ieder geval vermelding in de relevante rubrieken van orgelnieuws.nl. Wanneer media ter recensie worden aangeboden behoudt de redactie zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, al dan niet over te gaan tot recenseren. Wanneer aangeboden materiaal niet wordt gerecenseerd wordt het in ieder geval vermeld in de rubriek ‘Gesignaleerd’. Ingezonden materiaal wordt niet geretourneerd. Aanleveren van persberichten kan via redactie@orgelnieuws.nl of naar onderstaand redactieadres, evenals het toezenden van materiaal.

Redactie ORGELNIEUWS
Hovenierslaan 11
NL – 3925 BW  Scherpenzeel Gld