Jan Jongepier (70) overleden

Zondag 31 juli werd bekend dat organist en orgeldeskundige Jan Jongepier is overleden.

Text Example

advertentieJan Jongepier werd in 1941 geboren in Zaandam. Na het behalen van het Staatsdiploma A, studeerde hij van 1963 tot 1971 orgel bij Piet Kee aan het Sweelinckconservatorium in Amsterdam; de studie sloot hij af met de Prix d’Excellence.

In 1957 werd hij benoemd tot organist van de hervormde Koepelkerk in Purmerend waar hij tot aan de sluiting van de kerk in 1976 het Garrels-orgel bespeelde. Tot 1980 zou hij verbonden blijven aan de Hervormde Gemeente van Purmerend. In 1981 volgde hij Piet Post op als organist van de Jacobijnerkerk in Leeuwarden. In januari 2006 nam hij daar afscheid als organist. In 2003 werd hij benoemd tot organist-titulair van ‘zijn’ gerestaureerde Garrels-orgel in de Nicolaaskerk te Purmerend.

Jan Jongepier genoot grote bekendheid als orgelimprovisator. Al eerder in zijn carrière won hij improvisatatieconcoursen in Bolsward (1968) en driemaal achtereenvolgens in Haarlem (1970, 1971 en 1972).

Jan Jongepier was als docent actief aan de conservatoria van Leeuwarden en Groningen.

Als orgeldeskundige adviseerde Jan Jongepier bij menig, vaak belangwekkende, orgelrestauratie en zette hij zich vooral ook in voor het Friese orgelerfgoed. Jongepier had vele (organologische) publicaties op zijn naam staan.

In 2004 kreeg Jan Jongepier de Sweelinckprijs vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de Nederlandse orgelcultuur. In 2007 werd hij in Purmerend gedecoreerd met de Zilveren Waarderingsspeld van deze stad.

Op vrijdag 5 augustus wordt in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden 10.45 uur een afscheidsbijeenkomst gehouden. Voorafgaand is er gelegenheid de familie te condoleren. De kerk is geopend vanaf 10.00 uur.

Op zondag 7 augustus zal Omroep Friesland vanaf 17.00 uur een documentaire over Jan Jongepier herhalen.

© 2011 fotografie Ad Fahner