Jan Jongepier speelt op het Flentroporgel in Groenlo

Jan Jongepier speelt op het Flentroporgel in Groenlo Zo luidt de simpele maar waarheidsgetrouwe titel van deze schijf, door VSL Records uitgebracht onder auspiciën van de Stichting Oude Gelderse Kerken.

Text Example

advertentieHet Flentroporgel uit 1951 in de Hervormde Callixtuskerk wordt geportretteerd als een representatief en integer bedacht naoorlogs instrument. De opname is dan behalve aan de orgelmaker ook een postuum eerbetoon aan de ontwerper ervan, Johan Legêne. H

et gaat te ver dit orgel een concertorgel te noemen, het is en blijft een kerkorgel en vanuit die gedachte heeft Jongepier zijn programma samengesteld. Zodoende horen we veel ‘gebruiksmuziek’ van onder andere Buxtehude, Bach, Distler, Pepping en Micheelsen. Goed dat Jongepier ook hier weer ruim plaats biedt aan Nederlandse componisten als Willem Vogel, Cor Kee en Bernard Renooij.

We horen een fraai orgel, inderdaad met kenmerken die zo vaak tegen dit type orgels worden gebruikt (dominante vulstemmen, boventoonrijke tongwerken, ietwat schurende fluiten) maar in deze muziek en op deze wijze gespeeld ergert dat bepaald niet, integendeel. Jongepiers spel is bedachtzaam, goed getimed en laat horen dat hij weet waar de ‘goede noten’ zitten. De registraties, die allemaal in het boekje staan afgedrukt, zijn inventief en helpen de waardering bij de luisteraar voor dit orgel te vergroten.

Dat in den lande bij dit orgeltype altijd de namen van de Duitse componisten Reda, Distler en Pepping worden genoemd is algemeen bekend en ook deze cd bevestigt deze connectie, maar de vraag is of nu werkelijk in ons land op de lessenaars van al die Flentrop-, Van Vulpen- en Leeflang-orgels deze componisten hebben gestaan.

Ik denk denken dat bij de integere organisten eerder geput is uit het materiaal van de Nederlandse uitgeverij Ars Nova, die ook Bernard Renooij’s interessante partita over psalm 6 uitgaf. Dit stuk alsmede een korte bewerking van de hier zo ondergewaarde Hans Fr. Micheelsen en ook Jongepiers eigen partita uit 1958 over ‘Erschienen ist der herrlich Tag’ (een hopelijk spoedige uitgave meer dan waard!) vormen wat mij betreft de hoogtepunten van deze schijf.

De opname is zeer duidelijk, helder en goed maar niet overdreven gebruikmakend van de royale akoestiek van de kerk. Het boekje tenslotte meldt in Nederlands en Engels de geschiedenis van het orgel, de technische gegevens, een korte toelichting op de gespeelde werken en uiteraard de gebruikte registraties.

VLS-Records Beilen