Jan Karman – Fugatische bewerkingen Geneefse Psalter 1 t/m 60

Na een eerdere bundel met fugatische bewerkingen van melodieën uit het Geneefse Psalter (Psalm 1 t/m 30) bracht Jan Karman dit jaar een tweede bundel uit waarin ook de psalmen 31 t/m 60 aan bod komen.

Text Example

advertentieDe Middelburgse musicus maakte voor het thematisch materiaal van zijn bewerkingen voornamelijk gebruik van de beginregels van de psalmen. Hoewel bedoeld als op zichzelf staande fuga’s, zijn ze ook bruikbaar als voorspel in de eredienst.

Karman liet zich in eerste instantie leiden door het abstracte materiaal van de melodieën. In tweede instantie speelde de inhoud en de sfeer van de psalmteksten een rol bij de uitwerking van de muziek. Voor de melodieën nam de componist het Liedboek voor de Kerken als uitgangspunt. De Franstalige titels zijn ontleend aan ‘le Psautier français’ in een uitgave uit 1995.

De fuga’s beslaan, op enkele uitzonderingen na, twee pagina’s. In deze bundel is tevens het bijna uitverkochte eerste deel (Psalmen 1 t/m 30) opgenomen, zodat de de eerste zestig Psalmen in een boekwerk zijn verschenen.

 


Jan Karman

Fugatische bewerkingen van de melodieën uit het Geneefse Psalter

Psalm 1 t/m 60

Boekenplan, Maastricht – ISBN 978 90 8666 428 3, 128 pagina’s, wire-O-binding, prijs € 27,90

Meer info & bestellen: jkarman@planet.nl / ganuenta.com