Jan Pieterszoon Sweelinck COMPONIST VAN DE WEEK op Radio 4

Componist van de week – Radio 4 – week 47

Text Example

advertentievan maandag tot en met vrijdag 19.30 uur – 20.00 uur

Jan Pieterszoon Sweelinck

onder andere…

Dinsdag 16 november

Psalm 23. Leo van Doeselaar op het Hagerbeer orgel van de Pieterskerk te Leiden

Woensdag 17 november

Fantasia d3. Freddy Eichelberger, Severijn orgel van de St.-Martinuskerk in Cuijk