Jan van de Laar wordt stadsorganist Helmond

De gemeente Helmond heeft Jan van de Laar, organist van het Robustelly-orgel in de St. Lambertuskerk, benoemd tot stadsorganist. Zijn benoeming gaat in op 1 januari 2009.

De gemeente Helmond ziet in de benoeming van Van de Laar als stadorganist mogelijkheden om het Robustelly-orgel grotere bekendheid te geven, stedelijkprovinciaal en landelijk. Bovendien wil men een positieve bijdrage leveren aan het stimuleren van een brede orgelcultuur waarbij het Robustelly-orgel een rol van betekenis kan vervullen.

Text Example

advertentieHiervoor is ook een nauwe samenwerking met de Parochie van de H. Lambertus en de Stichting Lambertuskerkconcerten aangegaan. Deze stichting, onder artistieke leiding van Jan van de Laar, stelt zich ten doel, naast orgelconcerten ook maandelijks koor- en instrumentale concerten te organiseren in de St. Lambertuskerk. De stichting heeft samen met de parochie de wens uitgesproken het onderhoud van het orgel te gaan verzorgen. Jan van de Laar zal hierbij een adviserende rol gaan spelen.

Naast een twintigtal bespelingen in een serie marktconcerten op de zaterdagen en op andere momenten gedurende het jaar, zal hij in samenwerking met onderwijsinstellingen plannen ontwikkelen om het orgel aan een breder en wellicht nieuw publiek voor te gaan stellen. Zo worden projecten voor kinderen uit het basis- en voortgezet- onderwijs opgezet om ook jongere generaties kennis te laten maken met het Robustelly-orgel.

 

©  foto Jan van de Laar: Gérard van Betlehem