Kerk & Muziek 02 – 2009

Text Example

advertentieHet maart/aprilnummer van Kerk & Muziek (uitgave van de VOGG) is verschenen. Een greep uit de inhoud van deze editie:

• Vanaf het ontstaan van de berijmde psalmen in de late dertiger jaren van de 16de eeuw, speelt het Geneefs Psalter niet alleen een belangrijke rol in de gereformeerde liturgie, maar ook in de huiselijke en gezelschappelijke muziekbeoefening. Het eenvoudige volk zong ze eenstemmig, maar muzikaal beter geschoolden zongen ze met begeleiding van de luit, maar vooral in meerstemmige zettingen. Later, in de 17de en de 18de eeuw, speelden het klavecimbel en huisorgel een belangrijke rol. Redacteur Wim S. Ros gaat in een uitgebreid artikel dieper in op deze praktijk.

• In de rubriek Muzikaal profiel voert redacteur Geerten Jan van Dijk een fictief gesprek met Johannes Calvijn (1505-1564). Hij stelt de theoloog vragen over muziek, het kerklied en het gebruik van instrumenten in de kerk.

• Ook in het interview aandacht voor Calvijn. Gast is prof. dr. Herman J. Selderhuis. De reformatie onder leiding van Calvijn bracht grote veranderingen op liturgisch gebied met zich mee. Zo was de reformator van Genève tegen orgelspel binnen de liturgie. Maar hoe principieel was Calvijn hierin eigenlijk? Selderhuis: „Als je de toenmalige omstandigheden erbij betrekt, dan geloof ik dat Calvijn in een andere context toch voor het gebruik van muziekinstrumenten in de eredienst zou zijn.”

• In de serie over de Eenige Gezangen belicht drs. Jaco van der Knijff de achtergronden bij de tweede berijming van de Twaalf Artikelen des Geloofs.

• Wim S. Ros las ”Der Genfer Psalter” en noemt het boek de belangrijkste uitgave die er sinds jaren over het Geneefs Psalter is verschenen.

• Aan de onophoudelijke stroom cd’s werd in de afgelopen jaren een grote hoeveelheid (orgel)dvd-opnamen toegevoegd. Geerten Jan van Dijk licht er een aantal uit.

• Eindredacteur Okke Dijkhuizen schetst in vogelvlucht de verschillende ontwikkelingsfasen van de passie vanaf de eerste eeuwen tot aan de passies van Johann Sebastian Bach (1685-1750).

• In de rubriek Manualiter komt Martin Weststrate aan het woord. Weststrate is organist van de Gereformeerde Gemeente in Krabbendijk. Hij vindt dat de organist in de eredienst een dienende taak heeft. „Heel belangrijk is de interactie met de zingende gemeente. Begeleiden vanuit de tekst is belangrijk.”

En verder o.a.

• Berichten uit de orgelwereld

• Fermate

• cd-recensies

• Verenigingsnieuws

© 2009 www.orgelnieuws.nl