Kerk & Muziek 2012|005

Text Example

advertentieHet september/oktobernummer van Kerk en Muziek (uitgave van de VOGG) is verschenen. Een greep uit de inhoud van deze editie:

• Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) geldt als de meest spraakmakende theoloog van de twintigste eeuw en maakte naam door zijn morele strijd tegen het Derde Rijk. Hij was niet alleen een bekwaam theoloog in de lutherse traditie, maar tegelijk een begaafd musicus en fervent muziekliefhebber. In een tweetal artikelen gaat Arthur Alderliesten in op de persoon Dietrich Bonhoeffer en zijn verbinding met muziek.

• In de serie Lutherkoralen behandelt Ed Kooijmans dit keer het bekende lied ”Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort” dat we met recht Luthers slotakkoord kunnen noemen. Het behoorde tot de vijf liederen die Luther in de laatste jaren van zijn leven dichtte.

• Sjaak Bezemer gaat in zijn column in op de achtergronden van het niet-ritmisch zingen, dat met een deftig isoritmisch wordt genoemd.

• Kerkmusicus en hymnoloog Wim Kloppenburg verzorgde vanaf 1982 regelmatig lezingen voor de Stichting Het Réveil-archief. In 2010 werden ze gebundeld uitgegeven onder de titel ”Liederen van het vroom gemoed. Klinkende getuigenissen uit een bewogen eeuw”. Anje de Heer las het boekje en geeft haar commentaar.

• Deze rubriek probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij praktische zaken die kerkorganisten wekelijks kunnen tegenkomen. Gerben Mourik gaat dit keer in op de functie van het tussen- en naspel.

• Piet den Uil was zevenentwintig jaar organist in de Gereformeerde Gemeente, waaraan hij nog steeds hartelijk verbonden is. Den Uils normen zijn duidelijk: „Kerkmuziek moet als kérkmuziek herkenbaar zijn en afgestemd op wat het gemiddelde gemeentelid begrijpt.”

En verder o.a.:

• Prelude

• Pastorale

• Echo

• Ingezonden

• Verenigingsnieuws

© 2012 www.orgelnieuws.nl