Kerk & Muziek nr. 1/2008 (januari/februari 2008)

Text Example

advertentieHet januari/februarinummer van Kerk en Muziek (uitgave van de VOGG) is verschenen. Een greep uit de inhoud van deze Bijster interessante editie met daarin veel aandacht voor twintigste-eeuwse Nederlandse orgelmuziek:

• Jacob Bijster behoorde tot de voorlieden van de protestantse kerkmuziek in de eerste helft van de twintigste eeuw. Vanaf de oorlogsjaren componeerde Bijster vrijwel uitsluitend voor orgel. Piet van der Steen schrijft uitvoerig over dit belangwekkende repertoire.

• Lezers van Kerk & Muziek kunnen met aanzienlijke korting een dubbel-cd aanschaffen met orgelwerken van Jacob Bijster gespeeld door Piet van der Steen op het Bätz/Witte-orgel in de Oude Kerk te Delft.

• De redacteuren Okke Dijkhuizen en Geerten Jan van Dijk gingen in gesprek met organist Piet van der Steen. Hij blijkt een pleitbezorger voor de twintigste-eeuwse Franse orgelmuziek, maar een Hollands hart bleef hij altijd houden.

• Een artikel van de hand van drs. Jaco van der Knijff over de Eenige Gezangen vormt de inleiding op een serie waarin deze gezangen één voor één voor het voetlicht worden gehaald.

• Sjaak Bezemer schrijft in de rubriek Fermate over niet-muzikale affaires die vaak de kop op steken binnen kerkkoren.

• In acht cd-recensies komen opnamen aan de orde (met muziek) van J.S. Bach, Berthold Hummel, Piet van Egmond, Joseph Jongen, Friedhelm Flamme, Jaap Zwart, en Schneemann en Lekkerkerker.

• Onlangs verscheen een nieuwe VOGG-bundel met partita’s en voorspelen. Wout van Andel en Jan-Kees Karels geven hun oordeel over deze uitgave.

• In Muzikaal profiel staat Pieter Jan Leusink, dirigent van het Holland Boys Choir, centraal.

• Opvallend genoeg was de oogst concerten, studies en artikelen die in het Badingsjaar te oogsten viel maar beperkt. Een korte blik in zijn orgeloeuvre van de hand van Hugo Bakker probeert hier alsnog iets recht te zetten.

• In een viertal bladmuziekrecensies komen composities aan de orde van Gerben Mourik, Adriaan C. Schuurman, Jan van Gijn en Johan van Dommele.

© 2008 www.orgelnieuws.nl