Klaas Jan Mulder CD

Klaas Jan Mulder – In memoriam 1930 – 2008 – Onvergetelijke improvisaties. Oude Kerk Amsterdam; Bovenkerk Kampen; Laurenskerk Rotterdam; Ev. Luth. Kerk Den Haag; Martinikerk Bolsward. God roept ons, broeders, tot de daad; Leid, vriend’lijk Licht; Psalm 42; Wie maar de goede God laat zorgen; O, Kindeke klein; Psalm 95; Eén weet alles van ons leven; Psalm 118; Heer, ik kom tot U; Psalm 150; De dag door Uwe gunst ontvangen & Blijf bij mij Heer; Ruwe stormen mogen woeden (met samenzang); Lof zij de Heer’, de almachtige Koning der ere; Wat God doet, dat is welgedaan; Psalm 141; Psalm 108; Als ik Hem maar kenne; U bid ik aan, o macht der liefde; O verblijdende; God in den hoog’ alleen zij d’eer; Psalm 77; Uren, dagen, maanden, jaren; De Heer is mijn Herder; Psalm 68 (met samenzang). 2CD BAZ6033/34 € 18,50

Text Example

advertentie 
[button link=”http://www.orgelshop.nl/orgelnieuws” target=”_new” style=”large” title=”BESTELSERVICE”][/button]
Klaas Jan Mulder – De mooiste improvisaties. Bovenkerk Kampen; Martinikerk Bolsward; Oude Kerk Amsterdam; Stephanuskerk Hasselt; Grote Kerk Dordrecht; St. Hippolytuskerk Delft; Grote Kerk Breda; Nieuwe Kerk Katwijk aan Zee. Ruwe stormen mogen woeden; Door de nacht van smart en zorgen/Eens komt dan het groot ontwaken; Wees mijn Leidsman trouwe Heer; Heilig, heilig, heilig; Van U wil ik zingen; Rust mijn ziel uw God is Koning; Psalm 100; O eeuw’ge Vader, sterk in macht; Psalm 68; Werk want de nacht zal komen; Prijst de Heer met blijde galmen; Psalm 79; Wie maar de goede God laat zorgen; Jezus leven van mijn leven; Blijf bij mij Heer; Wat God doet dat is welgedaan; Psalm 65; Voorwaarts Christenstrijders; Heer ik kom tot U; God in de hoog’ alleen zij d’eer; Psalm 105; Vaderlandse liederen; Hoor naar Jezus rede; God roept ons Broeders tot de daad; Ere zij aan God de Vader; Leer mij Uw weg o Heer; Psalm 48; O grote Christus eeuwig Licht; Laat ons de Heer lofzingen; Psalm 66; Mijn Herder is de Heere God; God is getrouw…; Heugelijke tijding; Psalm 43. 2CD TD22227472 € 14,95

 
Uitverkocht!

 

© 2008 www.orgelnieuws.nl