Kort orgelbouwnieuws 21-02-2006

Het Van den Heuvel-orgel uit 1993 van de Royal Academy of Music te Londen (24/IIP) krijgt nieuwe frontpijpen, omdat de oude onherstelbaar verzakt waren. Het nieuwe front wordt geleverd door de firma Flentrop Orgelbouw, Zaandam.

Het orgel dat D.A. Flentrop in 1950 bouwde voor de Hervormde Kerk van Dinteloord (13/IIP) zal in 2007 een plaats krijgen in de nieuwe Pauluskerk in Rotterdam, na restauratie door de firma Flentrop Orgelbouw, Zaandam.

Text Example

advertentie[bron Flentrop Orgelbouw]

 

© foto Van den Heuvel Orgelbouw