KVOK houdt symposium over rechtspositie kerkmusici

De Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) gaat op zaterdag 28 februari een symposium houden over de rechtspositie van kerkmusici. In de Bergkerk in Amersfoort wil de volgend jaar 125 jaar bestaande vereniging aandacht besteden aan de arbeidsvoorwaarden en de rol van musici in zowel protestante als rooms-katholieke kerkelijke dienst.

Text Example

advertentie 

Bij de oprichting van de Nederlandsche Organisten-Vereeniging (voorloper van de huidige KVOK) in 1890 waren de slechte arbeidsvoorwaarden en oudedagvoorziening van de leden een belangrijk speerpunt. De vereniging zag in het jubileumjaar aanleiding het onderwerp weer eens extra onder de aandacht te brengen.

 

Het symposium in Amersfoort is bedoeld voor leden van de KVOK en andere geïnteresseerden. Op het progamma staan lezingen over de huidige regelgevingen, de rol die kerkbesturen en kerkmusici daarin kunnen spelen en de huidige stand van zaken in de toepassing van de regelingen. Sprekers zijn Kees Heeksma en Reinoud G. Egberts (voor de Protestantse Kerk Nederland) en Ben Hillen (voor de Rooms-Katholieke Kerk).

 

Daarnaast zal Joris Kegting van het Kaski, het expertisecentrum over religie en samenleving van de Radboud Universiteit Nijmegen, spreken over kerkelijk Nederland anno nu en ontwikkelingen in de nabije toekomst. In het tweede deel van de symposiumdag is er ruimte voor discussie, waarbij aan de orde zal komen óf, hoe en door wie de bestaande rechtspositionele situatie is te verbeteren.

 

Het symposium begint om 11.00 uur. Er is een lunch en een koffie-/theepauze. De dag wordt rond 16.30 uur afgesloten met een nazit en een borrel.

 

Aanmelden

Voor deelname aan het symposium dient men zich per e-mail aan te melden bij jack.gardeniers@gmail.com onder vermelding van naam, adres en het aantal personen. De lunch wordt aangeboden door de KVOK. Als bijdrage in de onkosten wordt tijdens het symposium een collecte gehouden, waarbij van de deelnemers een bijdrage verwacht wordt van minstens vijf euro.

 

 

© 2015 beeld Gérard van Betlehem