Margreeth Chr. de Jong: Sieben Stücke für Flöte oder Violine und Orgel

Bij Butz Musikverlag is het 108ste opus van Margreeth Chr. de Jong verschenen: zeven stukken voor fluit of viool en orgel.

Text Example

advertentieDe titels van de werken wijzen al enigszins in de stijlrichting waarin De Jong zich begeeft. Het zevental heeft een overwegend romantisch karakter.

Het zijn korte werken, met Improvisation en Rondo als wat langere uitzonderingen, die bruikbaar zijn voor concertante uitvoering maar ook voor kerkelijk gebruik zijn in te zetten.

Margaretha Christina de Jong

Sieben Stücke für Flöte oder Violine und Orgel

(ed. Albert Clement)

Sieben Stücke für Flöte oder Violine und Orgel, Op. 108: Präludium, Meditation, Improvisation, Pastorale, Intermezzo, Träumerei, Rondo.

Dr. J. Butz Musikverlag – BU-2979; 52 p. (+ solopartituur), € 18,00 | margreethdejong.nl