Martin Mans bespeelt Van den Heuvel-orgels II

Text Example

advertentieMartin Mans bespeelt Van den Heuvel-orgels – Volume 2

CD 1

Fantasie ‘Ontwaakt gij die slaapt’ / ‘Morgenglans der eeuwigheid’ (improvisatie), Meditatief orgelspel: ‘Zie ik de bergen, groter zijt Gij’ (M. Mans), Fanfares ‘Jezus zal heersen’ (improvisatie), Badinerie (J.S. Bach / arr. M.Mans), Arrival of the Queen of Sheba (G.F. Händel / arr. M. Mans), Andante in Es (S. Landsman), Fanfare (J. Lemmens), Meditation (G. Caccini / arr. M. Mans), Op een Perzische Markt (A. Ketelbey / arr. M. Mans), Andante Religiosa (A. Bouwman), Presto (G. Pescetti), Hochzeitsmarsch (Anonymus), Exodus (E. Gold / arr. M. Mans), Fantasie Psalm 84:2 (improvisatie), Fantasie Psalm 150 (improvisatie).

CD 2

Intrada ‘Prijs mijn ziel…’ (improvisatie), Koraalbewerking Psalm 65:2 (improvisatie), Fantasie ‘Op bergen en in dalen’ (improvisatie), Aria Psalm 123:1 (improvisatie), De vier Jaargetijden (A. Vivaldi / arr. M. Mans), Rondo in b (J.S. Bach), Mazurka (E. Delibes / arr. M. Mans), The day you sang this song (D. Ravenal), Rondo in d (R. van Otterlo), Andante in A (S. Landsman), improvisatie over 2 thema’s van Beethoven, meditatief orgelspel ‘Zie de leliën op ‘t veld’ (M. Mans), Fantasie Psalm 89:5 (improvisatie).

Label: STH Records, STH CD1405772

Tijdsduur: cd 1: 55:58; cd 2: 57:49

Booklet: 10 pagina’s, Nederlands

De contacten tussen Van den Heuvel Orgelbouw en Martin Mans zijn uitstekend te noemen. Naast een adviseurschap bij de bouw van het orgel voor Breda-Princenhage, waarbij ondanks de bescheiden omvang van het instrument toch gekozen werd voor een meer romantisch concept, speelde Mans al eerder voor cd-opnamen op instrumenten van de internationaal succesvolle orgelbouwer uit Dordrecht. Deze dubbel-cd is een vervolg op het tweeluik met de symfonische instrumenten in Stockholm en München. Bij dit project is bewust gekozen voor het portretteren van twee bescheidenere – wat heet bescheiden? – Nederlandse orgels.

In 1967 startte de toen twintigjarige Jan Van den Heuvel zijn eigen bedrijf. Dit na een periode van een aantal jaren bij Flentrop te Zaandam. De jonge orgelmaker had een eigen visie op orgelbouw: in de tijd van neo-barokke idealen bleef hij zich inzetten voor het meer romantische orgeltype. Het is overigens opmerkelijk te zien hoe in de bestaansgeschiedenis van het bedrijf de reacties op de instrumenten in Nederland en het buitenland zo verschillend zijn geweest. Of dat iets zegt over de in de Nederlandse orgelbouw geldende dogma’s of de visie op orgelbouw zoals deze zich buiten Nederland manifesteert is aan de lezer om te beoordelen. Vast staat wel dat Van den Heuvel het in ons land niet gemakkelijk heeft gehad. Het drieklaviers orgel in de Singelkerk getuigt van visie. In de ontstaanstijd van dit instrument waaide de orgelwind anders dan anno 2005 en hoewel het instrument zijn klanktechnische geboortegrond niet loochent valt op dat dit instrument toch anders klinkt dan veel instrumenten die in dezelfde tijd het levenslicht zagen. Jan Van den Heuvel was slechts drieëntwintig jaar oud toen hij het ontwerp hiervoor indiende!

De beide orgels worden tot klinken gebracht in een programma dat als ‘music for the millions’ bestempeld zou kunnen worden: een goed in het gehoor liggende melange van improvisaties, bewerkingen, transcripties en bekende orgelliteratuur. De stijl van improviseren van de organist mag als bekend verondersteld worden. Ook in deze opnamen blijft hij zijn handelsmerk trouw, na een halve minuut weet je het: dit is Mans. Door de grote variatie aan werken krijgt de luisteraar een goed beeld van de twee instrumenten. Wat wel jammer is, is dat Mans op eerdere cd’s en op concerten dezelfde werken programmeert en meer dan eens volgens dezelfde structuren improviseert. Het komt de herkenbaarheid ten goede, maar dit leidt er op den duur wel toe dat kopers met doublures komen te zitten en wat al te vaak het idee hebben ‘iets al eerder te hebben gehoord’. Dit opgemerkt hebbend sluiten wij af met te vermelden dat Mans wederom met veel enthousiasme musiceert en hoorbaar geïnspireerd is geraakt door de orgels van Van den Heuvel. Deze cd-box zal zijn weg naar de vele liefhebbers zeker weten te vinden. [REDACTIE]

© 2005 orgelnieuws.nl