Martin Zonnenberg, Cum Laude deel 3

Muziek voor fluit/hobo en piano/orgel. Inhoud: Aan U behoort, o Heer der heren; Een mens te zijn op aarde/Psalm 128; Als ik Hem maar kenne; Ere zij aan God de Vader; God heeft het eerste woord; Gij, Die alle sterren houdt; Iris II; Psalm 99; Psalm 139; Uren, dagen, maanden, jaren; Tamboerijn-Rondo; Stilte over alle landen; Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht; Intermezzo in F; We shall overcome. 44 blz. gen. CL3

Text Example

advertentie