Miskend, verguisd & afgedankt 1 [SCHERP]

In zijn recensie van het boek van Fidom schrijft de recensent: “Het front van het Hattemse orgel noemt Fidom “opmerkelijk”, maar hij verzuimt de reden van die vaststelling te vermelden.” Ik heb het boek er bijgepakt, en naar mijn bescheiden mening, geeft Fidom hier juist wél aan wat er zo opmerkelijk is aan dit front.

Text Example

advertentieFidom schrijft: “Opmerkelijk was ook het front van het Dekker-orgel in de Grote Kerk van Hattem, ‘een ontwerp van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, daar de kerk op de z.g.n. “Monumentenlijst” voorkomt’ zoals Dekker in zijn krant Het Kerkorgel (nr. 4, 1928) noteerde.

Leg deze uitlating van Dekker in zijn publicatie naast de foto, en het “opmerkelijke” van het front is meteen duidelijk. De gemiddelde bezoeker van het eerste semester van de kindercrèche tekent een levendiger front, dan wat de Rijksdienst hier gepresteerd heeft.

Terwille van een oordeel door de lezer, bijgaand een scan van de foto zoals die in het boek voorkomt.

Frans van der Grijn, ‘s-Gravenhage