Muziek & liturgie | jaargang 76, nummer 9

Text Example

advertentieZaterdag 27 oktober verschijnt het nieuwe nummer van Muziek & Liturgie. Deze maand een themanummer (het eerste van twee), gewijd aan de kerkmuziekopleiding in Nederland en daarbuiten. Reinoud Egberts, als beleidsmedewerker kerkmuziek werkzaam in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, wordt geïnterviewd. Hij is niet onverdeeld optimistisch over de aandacht in de synode voor goede kerkmuziek.

Oane Reitsma, pas aan de VU afgestudeerd predikant, vertelt hoe het nu écht zit met het gehalte aan kerkmuzikale kennis waarmee de aankomende predikanten worden bewapend. Zijn conclusie: “op z’n minst moet een aankomend predikant tijdens zijn opleiding zoveel (zelf)kennis opdoen, dat hij het aandurft een stap opzij te zetten om in de liturgische praktijk de kerkmusicus een gelijkwaardige rol te laten spelen”.

Chris Bragg, een Nederlandse organist van Britse komaf, analyseert de kerkmuziekopleiding in zijn moederland en in twee Scandinavische landen. Er zijn boeiende verschillen aan te wijzen.

Het themanummer over kerkmuziekopleidingen wordt in december voortgezet, ondermeer met een vergelijkbaar onderzoek naar de kerkmuziek in Oostenrijk en de VS, geschreven door David Boos. Verder wordt in december ook de situatie aan de Nederlandse conservatoria tegen het licht gehouden en worden de modules (Kerkmuziek-III) besproken.

In het novembernummer staat ook een spraakmakende reactie van Toon Hagen en Ronald van Drunen naar aanleiding van de ISK-nota “Een nieuw liedboek”. Onder de titel “Een nieuwe adem” analyseren zij waar de ISK-nota tekort schiet, en doen de auteurs een nadrukkelijke oproep te kiezen voor een kernbundel van hoge kwaliteit. Verplichte leeskost voor wie de ontwikkeling van het nieuwe liedboek in de gaten wil houden! Verder een muziekbijlage van de hand van Dirk Zwart; hij wordt geportretteerd in een klein interview. Tenslotte een verslag van de NCRV-kerkmuziekdagen en van de ingebruikname van het nieuwe orgel in de Grote kerk te Dordrecht.

© 2007 www.orgelnieuws.nl