Nationale Orgeldag 2005

Text Example

advertentieDe V.N.P.O. – de Vereniging Nederlands Platform Orgelkunst & -orgelcultuur – belegt voor het vierde achtereenvolgende jaar de Nationale Orgeldag. Zoals gebruikelijk wordt deze dag georganiseerd op de zaterdag van Open Monumentendag, dit jaar zaterdag 10 september. Het thema van de Nationale Orgeldag 2005 is ‘Horen, zien en spelen’.

Wederom zal de VNPO dit jaar de landelijke publiciteit voor zijn rekening nemen. Besprekingen zijn gaande met diverse instanties om dit jaar nadrukkelijk de Nationale Orgeldag een herkenbare plaats te laten krijgen in de media. Uiteraard zal deze dag ook in het Monumentenmagazine gepromoot worden.

Daarnaast zal op diverse orgel- en organistensites een link worden geplaatst naar de website www.vnpo.nl. Op deze website kan men ook de lijst met opgegeven deelnemers terugvinden. Nieuw dit jaar is dat deelnemers ook een foto van hun orgel op de site kunnen plaatsen.

Een nieuw vouwblad is ontworpen en kan van de site kunnen worden gedownload. Uiteraard zijn weer persberichten en organisatiesuggesties voor deze dag op de site geplaatst. Er wordt door de VNPO-werkgroep ‘Promotie van het orgel bij een breder publiek als veelzijdig kunstzinnig en ambachtelijk instrument’ verder gewerkt aan andere ondersteunende middelen. Hiervan wordt op de betreffende site melding gemaakt.

Opgave als deelnemer

U kunt zich opgeven door middel van het opgaveformulier op onze website. Op de website is aangegeven hoe u de foto van uw orgel separaat kunt mailen aan de webmaster. De orgelmakers zullen separaat genoemd worden op de website en zullen worden ‘uitgelicht’.

Tevens kunt u via nationaleorgeldag@vnpo.nl in contact komen met het lokale Comité Open Monumentendag. Op deze wijze kan een goede aansluiting worden verkregen in publiciteit en promotie.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze via de mail stellen aan de voorbereidingsgroep via nationaleorgeldag@vnpo.nl

Op verzoek is bij info@orgelnieuws.nl of bij nationaleorgeldag@vnpo.nl bovenstaande ‘banner’ op te vragen, zodat u deze op uw eigen site kunt plaatsen!