Nationale Orgeldag 2012 Dordrecht

Text Example

advertentieAfgelopen zaterdag was het behalve OpenMonumentendag ook weer Nationale Orgeldag. De openingsmanifestatie vond dit jaar plaats in de Grote Kerk te Dordrecht en had als thema “Stadsorganist, een oud ambt in ere hersteld“. Zoals ook in voorgaande edities het geval was, bestond het officiële programma uit een aantal toespraken afgewisseld met orgelspel.

Joop van den Berg, voorzitter van de medeorganiserende Werkgroep Muziek Grote Kerk Dordrecht, heette de bezoekers om half elf hartelijk welkom. Wim van der Ros, voorzitter van de werkgroep Nationale Orgeldag van de Vereniging Nederlands Platform voor Orgelkunst en – cultuur (VNPO), gaf daarna een korte uiteenzetting van de historie en het belang van de sinds 2001 bestaande Nationale Orgeldag.

Voor de themalezingen betraden Frits Zwart, directeur van het Nederlands Muziek Instituut, en Cor Ardesch, stadsorganist van Dordrecht, het spreekgestoelte. Zwart gaf een historische schets van het ambt van stadsorganist en ging in op de nieuwe kansen die dit ambt biedt voor de orgelcultuur. Ardesch vertelde over de orgelcultuur in en om Dordrecht en over de praktische invulling van het ambt van stadsorganist in de oudste stad van Holland. Hij besloot zijn verhaal met een aantal concrete aanbevelingen aan gemeentebesturen en concertorganisatoren, alle erop gericht om (meer) potentiële orgelliefhebbers te bereiken.

Locoburgemeester Bert van de Burgt besloot het morgengedeelte en verklaarde daarmee tevens de Nationale Orgeldag voor geopend. Van de Burgt constateerde tevreden (maar niet achteroverleunend) dat vrijwel alle aanbevelingen van Ardesch in de Dordtse praktijk reeds worden toegepast.

Het middagprogramma – samengesteld door de Werkgroep Muziek Grote Kerk Dordrecht – begon met een demonstratie van de drie orgels van de Grote Kerk (Kam-orgel, Bach-orgel en Geerkens-kabinetorgel). Van de toehoorders die niet of weinig bekend waren met het fenomeen kerkorgel toonden verreweg de meesten veel interesse voor de koningin onder de instrumenten.

Om half vier was het tijd voor het slotstuk van de dag. Stadsorganist Cor Ardesch en stadsomroepster Darja de Caluwé vertelden samen het verhaal van “De Kleine Koning” die alles had wat zijn hartje begeerde, op één ding na: een prinses. Hoe het afliep? Ze leefden nog lang en gelukkig … Uit de soms verrassende klanken die Cor Ardesch uit het Bach-orgel toverde bleek maar weer eens dat er op dit instrument veel meer mogelijk is dan alleen muziek van zijn naamgever. De toegestroomde kinderen luisterden – net als hun (groot)ouders en andere volwassenen – ademloos en aandachtig. De concertbezoekers van de toekomst?

Wilt u reageren?

Natuurlijk kan dat …

info@orgelnieuws.nl

U kunt ook reageren op de Facebook-pagina van orgelnieuws …

© 2012 www.orgelnieuws.nl

© 2012 www.gerardvanbetlehem.nl